Hyresmarknaden i Stockholm - så ser den ut

Hur ser egentligen hyresmarknaden ut i Stockholm? Det finns vissa bekymmer i vår huvudstad gällande bostadsmarknaden. Dels så handlar det om en prisutveckling för bostadsrätter som stigit i en raketfart under flera års tid. Dels så handlar det om ett passivt, direkt defensivt och fegt, byggande av nya hyresrätter som i kombination med de många ombildningar som skett skapat en skakig marknad. 

Får man inte in en fot och kan frigöra kapital till en kontantinsats så är det svårt att hitta någonstans att bo. Man tvingas söka sig till en andrahandsmarknad som är full av fallgropar. 

Yngre personer har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden 

Många yngre personer hamnar i kläm i detta. Dels de yngre som är födda i Stockholm, men som inte kan flytta hemifrån. Dels så handlar det om de som väljer att flytta till Stockholm, men som får göra detta med en oro i kroppen där man inte vet var man ska bo om ett år - eller om en månad. 

Det finns hur många exempel som helst på där unga människor tvingas bo i kappsäck och betala jättemycket pengar för att bo under en kortare period i en lägenhet som man kanske hyr i andra- eller tredjehand. 

I många fall dessutom utan ett tillstånd från Bostadsrättsföreningen - vilket dels innebär en enorm press där man gömmer sig för sina grannar och som dels också innebär att personen som hyr ut bryter mot lagen. Kort sagt: det finns all anledning att skaka på huvudet när hyresmarknaden i Stockholm kommer på tal. Men, det finns också ljusglimtar. 

Nya förmedlare på nätet gör skillnad 

En ljusglimt gällande hyresmarknaden i Stockholm är att det dykt upp en massa nya sidor i form av säkra bostadsförmedlare online. Dessa fungerar som en länk mellan uthyrare och hyresgäst och där samtliga kontrolleras innan de får registrera en profil. 

Utöver att denna registrering sker med bankid så finns även andra kontroller - av exempelvis ekonomin och att den hyra som begärs är rimlig. Detta leder till säkra och trygga affärer och då man dessutom kan få hjälp med allt från juridiska spörsmål till råd angående exempelvis försäkringar så finns ytterligare värdefulla tjänster som leder till en tryggare hyresmarknad i Stockholm. 

Framtiden - fler lägenheter att hyra 

Ett steg i att underlätta för folk att hyra lägenhet i Stockholm - och givetvis i övriga Sverige - var att ta bort kraven på beaktansvärda skäl i samband med att man som bostadsrättsinnehavare söker ett godkännande från sin BRF. Numera räcker det med att ange skäl som anledning och detta kan i sin tur röra sig om allt från att man ska flytta utomlands - eller till en annan stad - under en period till att man ska testa på ett samboliv med den man älskar. Det kan även innebära att man som skäl anger marknaden och just det är intressant för framtiden. 

För, det som sker nu är att vi i Sverige går in i en lågkonjunktur och att detta syns bland annat på bostadspriserna som sjunkit dramatiskt under det senaste året. Om en person köpt en bostadsrätt för x antal miljoner och nu vill sälja den så kommer hen, av allt att döma, att göra en minusaffär. Istället för att göra det så kan man istället välja att hyra ut lägenheten i andra hand och använda marknaden som ett argument och skäl till varför man ska ges ett tillstånd. Kort sagt: man hyr ut medan man väntar in ett bättre slutpris. Av allt att döma kommer detta att innebära att fler lägenheter också kommer att läggas ut för uthyrning och att fler yngre människor kan få en ärlig chans att hitta en bostad. 

30 Nov 2022

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.