Överklaga beslut om LVU med en advokat

Att argumentera varför sitt barn inte ska vara föremål för tvångsvård är inte alltid lätt. Då behövs en advokat som är expert på LVU som kan hjälpa dig.

Föreställ dig att din 14-åriga dotter har hamnat i trubbel under en längre period. Hon är fast i missbruk, har slutat gå i skolan och på flera sätt är hennes hälsa och utveckling i fara. Dottern själv vägrar att delta i socialtjänstens frivilliginsatser – och framför allt tycker ni föräldrar inte heller att myndigheterna ska lägga sig i.

I ett sådant scenario kan det bli aktuellt att myndigheterna omhändertar barnet med stöd av tredje paragrafen i LVU. Det är en så kallad tvångslag och blir alltså aktuell när behovet av vård är så stort samtidigt som den som omfattas av lagen inte godkänner insatser på frivillig basis.

Advokat som kan LVU

Hela grejen med LVU är med andra ord att det sker utan samtycke. Att föräldrar därför vill överklaga ett sådant beslut är inte ovanligt. Det är inte lätt att ta upp kampen med myndigheterna i det byråkratiska Sverige, men det är för den sakens skull inte omöjligt. Däremot krävs det sannolikt att du kontaktar en advokat som kan det där med LVU.

Den juridiska hjälpen bekostas dessutom av staten. Det är en rättighet som man alltid kan känna sig trygg med att man har. Att LVU dessutom ska omprövas var sjätte månad, och upphöra när behovet inte finns, är också värt att veta – men det kan krävas en advokat för att föra argumentationen.

6 Dec 2022

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.