Lastväxlarflak för växlande behov

Tänk att ha bara en lastbil och en chaufför men ändå kunna hantera en mängd olika slags frakter. Det går ifall man köper en lastväxlare och lastväxlarflak.

Om man har ett åkeri så är lastbilarna det dyraste man har. Men det kan även vara svårt att hitta bra chaufförer. Kanske har man dessutom svårt att fylla sitt schema med körningar. Så är fallet för många åkerier i landet. Men det finns de som har hittat en lösning på sina utmaningar. De har köpt in en lastväxlare och flera olika slags lastväxlarflak.

En lastväxlare är egentligen inte annorlunda än andra lastbilar i samma storlek. Och ifall man inte vet om att det är en lastväxlare så kan man tro att det är en av dessa vanliga lastbilar. Men lastväxlaren kan något som de andra inte kan. Det är en lastbil som kan ta av sitt flak och byta till något av företagets andra lastväxlarflak.

Behovet av lastväxlarflak

Varför skaffar man då en lastväxlare och olika lastväxlarflak? Oftast gör man det för att få bästa fyllnadsgraden på sin lastbil. Det vill säga att man vill fylla lastbilens körtid med uppdrag, och även chaufförens förstås. Men det kan även vara så att man vill kunna tillgodose sina kunders behov, något man kanske inte kan göra annars.

Åkerier som använder sig av lastväxlare med olika flak kan var allt ifrån enmansföretag till stora företag med många lastbilar. Det händer också att man har flera olika lastväxlare i sin flotta. Så behovet fylls helt på åkeriets initiativ. Läs vidare om fördelarna med lastväxlarflak här: www.lastväxlarflak.nu

19 Nov 2022

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.