Kameraövervakning ger trygghet

Numera finns det fantastiska möjligheten till kameraövervakning. För en BRF i Stockholm skapar det trygghet för de boende och även deras bilar kan inkluderas.

Nu satt alla som kunde från bostadsrättsföreningen i möte. Det hade uppstått en ohållbar situation. Under en längre tid hade de boende i fastigheten utsatts för både inbrott och förstörelse. Detta var tvungen att få ett slut. Inte bara för att det blev dyrt för de drabbade utan även för att tryggheten i deras lilla gemenskap var borta.

Efter att ha vaktat dagar och nätter insåg de att det var ohållbart. Bostadsägarna hade andra saker att göra och om de nu skulle stöta på en inbrottstjuv eller vandal, vad skulle de göra. Nu satt de och diskuterade möjligheten för kameraövervakning. Till allas lättnad var ingen emot och de kunde börja leta lösningar.

Kameraövervakning beställd och provad

Ett säkerhetsföretag som gjorde kameraövervakning för BRF i Stockholm kontaktades för mer information. Efter att ha funderat en kort stund bestämde föreningen sig för att det här var något som var värt att investera i. De beställde kameraövervakning både i trapphus och ute på parkeringen där bildelar blivit stulna flera gånger.

Redan efter en vecka märkte de att kameraövervakningen hade gett effekt. Då de inte dolde att övervakningen fanns hade de olagliga aktiviteterna näst intill avstannat. Undantaget var en biltjuv som inte hade gjort sin research och hamnat på film. Denne kunde anhållas redan nästa dag. Det var ett stort framsteg. Äntligen började trygghetskänslan att återkomma till bostadsrättsföreningen i Stockholm.

9 Nov 2022

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.