Den tredje sektorn

Google Ads ger dig stora fördelar

30 nov 2021

Många företag ställer sig frågan om hur man ska agera för att nå nya kunder. Var ska man lägga pengarna och vilka sätt att marknadsföra sig fungerar egentligen? Klart står att de gamla kanalerna - Tv-reklam, annonsering i tidningar och exempelvis reklam i radio - håller på att spela ut sin relevans. Företag söker sig fortfarande dit, men fler och fler börjar inse att det handlar om att slänga pengarna i sjön. Det finns andra sätt att nå kunder och med en grundtanke om att synas där kunder finns så kan man som företag också skapa helt nya vägar för att växa.

Var finns då kunderna? Det är bara att gå till dig själv. Hur söker du en tjänst, en produkt och hur tar du reda på väder och olika fakta? Mest troligt så använder du Google och söker informationen. Att som företag lägga sig högst upp på Google under specifika sökord är något som ger en möjlighet att skaffa nya - och väldigt många - kunder. Närvaron på Google och då gärna så högt upp som möjligt är det som gör skillnad. Här ska man dock veta att en hög placering inte kommer av sig själv: det är frukten av ett hårt arbete som sker av en extern partner i form av en SEO-byrå.

Det går emellertid att hamna högt upp även på andra sätt. Google Ads är en lösning som har många fördelar. Innan vi går igenom några av dessa så ska vi dock säga att det ena inte utesluter det andra. Rådet är att man kombinerar ett arbete med SEO med Google Ads. Genom detta så kan man dels hamna överst på Googles organiska lista och dels också ligga i topp med sina Google Ads. Det, om något, kommer att fånga upp kunder.

Fem fördelar med Google Ads

Här nedan följer fem tydliga fördelar med att använda Google Ads som en del av sin digitala strategi och marknadsföringsplan:

  1. Överst på Google direkt. Som sagt, att hamna överst på Google kräver ett hårt jobb och man får vara beredd på att det tar tid. Det kan vara frustrerande, men det är så det ligger till. Att använda Google Ads innebär att man hamnar överst direkt och att man syns under de annonser som föregår den organiska listan. Det ger en kickstart!
  2. Mätbara resultat. Att exempelvis annonsera i en tidning ger dig långt ifrån klara svar på effekten. Hur många nya kunder ger egentligen en annons? Med Google Ads ser du detta direkt. Varje klick är mätbart och du ser, genom detta, vilken effekt annonseringen har.
  3. Du betalar per klick. En annan fördel med Google Ads är att du betalar för klicken - ingenting annat. Om ingen klickar så betalar du inte. Det är en stor fördel.
  4. Hitta rätt målgrupp. En Google Ads-kampanj kan skräddarsys och skapas för att hitta absolut rätt målgrupp för den tjänst eller produkt du säljer. Genom att bestämma sökfraser kan du också på ett tydligt sätt säkerställa att annonsen riktas mot den målgrupp som är intressanta för dig. Att jämföra med en annons i en tidning: hur många i din målgrupp läser den?
  5. Avancerad statistik. Med Google Ads får du tydliga svar om hur många besökare du har, när de dyker upp, vilka sökord som genererar flest klick - och vilka som ger sämre effekt. Det ger dig värdefull information för framtiden och en möjlighet att, tillsammans med en SEO-byrå, arbeta fram en perfekt lösning för ditt företag.

Flyttbranschen i Stockholm - så ser den ut

13 sep 2021

Flyttbranschen i Stockholm - så ser den ut. Stockholm är den stad i Sverige där överlägset flest dagliga flyttar sker. Det är också den stad i Sverige där man allra tydligast väljer att ta professionell hjälp i samband med sin flytt. Att anlita en flyttfirma i Stockholm är ett mer givet val än vad det är i övriga delar av Sverige. Mycket naturligtvis beroende på att Stockholm är en stor stad och att det dessutom handlar om en stad som är ganska svår att navigera sig fram genom.

Flyttbranschen i Stockholm är stor och välmående sett till att det finns ett sådant stort behov av professionell hjälp. Utöver privata flyttar så handlar det även om många företag som väljer att flytta - samtliga dessa flyttar sker ofta av flyttföretag.

En blomstrande marknad således, men en marknad som även - satt under lupp - visar sig ha stora frågetecken. Det finns många flyttfirmor att anlita i Stockholm, men väldigt få når den nivå och den kvalitet man som kund eftersträvar. Vi tittar närmare på några av de brister som finns.

Stora brister hos många flyttföretag i Stockholm

Anlitar man en flyttfirma i Stockholm så väljer man den enkla flytten. Man betalar för att få hela bohaget flyttat från punkt A till punkt B och man slipper planera, bära, packa och packa upp. Smidigt, men vad händer om någonting går sönder? En av bristerna som finns handlar om försäkring. Få företag inom flyttbranschen i Stockholm har en försäkring som täcker skador på egendom. Vilket, vid en olycka, kan medföra stora problem för kunden och där man kunnat se hur tvister mellan företag och privatpersoner blossat upp. Värre är att många flyttföretag säger sig ha försäkring - men som i själva verket inte har detta.

En annan brist som visat sig gäller trafiktillstånd. För att få köra dessa tyngre bilar och för att kunna driva en flyttfirma i Stockholm så krävs ett trafiktillstånd - något som många visat sig sakna.

Hur villkoren för de anställda ser ut är en annan brist. Många flyttföretag ger jobb till vem som helst - betalar svart - och har därigenom också en gigantisk personalomsättning. Det i sin tur leder till att en ansvarskedja kan vara svår att reda ut om någonting händer. Utöver detta så pressar detta ner priserna på en osund nivå och det konkurrerar ut de seriösa företagen som finns. Vilket också leder oss till lite av pudelns kärna och grundproblemet.

Betala mer för en seriös flyttfirma i Stockholm

Faktum är att kunden har bollen i denna fråga. Hur mycket är du beredd att betala för en flyttfirma i Stockholm? Att man vill få ett så bra pris som möjligt är naturligt - men frågan är till vilket pris? Vår poäng: de flyttföretag som erbjuder schyssta villkor, kollektivavtal, har försäkringar och trafiktillstånd kan inte erbjuda de absolut lägsta priserna på marknaden utan att gå back på köpet.

Väljer du en extremt billig flyttfirma i Stockholm så väljer du också bort en seriös aktör och bidrar till en sämre flyttbransch. Utöver detta så sätter du, naturligtvis, dina saker för risker också. Vad händer om någonting går sönder?

Våldtäkt - ett fruktansvärt brott

6 sep 2021

Att utsättas för en våldtäkt innebär ett stort trauma. Till allra största del så handlar det om kvinnor som utsätts och av manliga gärningsmän. En våldtäkt räknas som ett grovt sexualbrott och där en gärningsman kan dömas till som lägst två år i fängelse eller som högst sex år. Det finns även grov våldtäkt och där är straffskalan som lägst fyra år i fängelse och som högst 10 år.

Det handlar om hårda straff - med rätta - men även om en påfallande låg uppklarningsprocent. Få anmälda våldtäkter leder till fällande domar. Ungefär fem av 100 anmälda våldtäkter leder till en fällande dom.

Detta är naturligtvis lågt, men det har också vissa förklaringar. Dels så blir en rättegång om en våldtäkt ofta en historia om där ord står mot ord. Dels så handlar det även om att det tar väldigt lång tid innan en våldtäkt anmäls - något som försvårar utredningen. Dels så finns det sällan vittnen, något som kan kopplas till det vi ovan nämnde gällande ord-mot-ord. Något som ytterligare kan förklara den låga uppklarningsprocenten handlar om brist på teknisk bevisning. En kvinna som blivit våldtagen kan, av väldigt olika skäl, ha svårt att ta sig till akuten för en undersökning och ju längre tid som fortlöper - desto färre bevis finns att säkra. Det senare gällande exempelvis DNA och gällande skador.

Det finns även andra förklaringar. BRÅ - Brottsförebyggande Rådet - pekar på att ungefär var tionde anmäld våldtäkt har brister av olika slag. Det kan handla om att en utredning tar för lång tid, det kan innebära att vissa utredningsmöjligheter negligerats och det kan handla om att de förhör som polisen hållit haft tydliga brister. Allt detta ger oss en klar förbättringspotential och förhoppningsvis ser man i framtiden betydligt fler fällande domar.

Vad hade du för kläder och hur mycket hade du druckit?

Att anmälningsgraden för en våldtäkt är låg har även det förklaringar. En sådan handlar om den typiska gärningsmannen. Var tredje våldtäkt i Sverige sker av en förövare som haft/har en relation med offret. Detta gör att en kvinna kan ha svårt att anmäla det som inträffat. Här finns ett gigantiskt mörkertal.

En annan sak som försvårar en anmälan av en våldtäkt handlar om hur man som offer kan bli bemött och behandlad. Många offer vittnar om att de blivit illa behandlade av både polis och i samband med rättegången. Man har fått svara på frågor om allt från vilken klädsel man haft på sig och vidare till hur mycket man druckit. Inte sällan så kan även frågor om det egna sexlivet komma att ställas. Detta är förkastligt och det är något som vilar på försvarsadvokatens axlar - samt givetvis polisens.

Som offer så är rådet att man anlitar ett målsägarbiträde som närvarar både i samband med förhör och i samband med rättegången. Det ger både ett professionellt stöd och ett mentalt sådant. Inte minst så kan ett skickligt målsägarbiträde peka på den bristande relevansen i en fråga kring vad en kvinna hade på sig för kläder. Kan en man inte hantera att se en lättklädd kvinna så är det knappast kvinnans fel. Det kan ingen normal människa anse.

Mer information: våldtäkt.com

Vårdnad - vad gäller egentligen?

22 jul 2021

I samband med att ett barn föds så har modern automatiskt vårdnad om barnet. Pappan? Ja, denne har vårdnad om mamman och pappan är gifta. Om de däremot skulle leva som sambos så måste man först besöka Socialtjänsten - Familjerättsenheten - för att få faderskapet fastställt och därefter anmäla att man vill ha gemensam vårdnad. Det bör man således tänka på som nybliven förälder: strukturen på ert förhållande - om ni är gifta eller ej - påverkar er vårdnad om barnet.

En annan intressant detalj gällande vårdnad handlar om vad som händer i samband med en skilsmässa eller en separation. Vem har vårdnad om ett barn då? Svaret är att båda föräldrarna har det. Man har gemensam vårdnad om barnen även om man väljer att skiljas eller separera från varandra och skillnaden ligger i att barnet numera har två hem istället för ett. Om allt går som det ska, vill säga.

Som vårdnadshavare har man ett ansvar i att erbjuda kärlek, trygghet, tak över huvudet och allt annat som ligger i enlighet med barnkonventionen. Utöver det så har man också ansvaret i att göra viktiga val gällande skola, vård och annat för sitt barn. Detta gör man gemensamt med den andra vårdnadshavaren.

Det är emellertid inte ovanligt att se att problem kan uppstå i samband med en skilsmässa och där vårdnadsfrågan hamnar på tapeten. Var ska barnet bo? Hur länge ska barnet vistas i respektive hem? Hur mycket underhållsstöd ska den andra betala och så vidare. I många fall så kan en separation dessutom ha fört med sig starka känslor och dessa tenderar ofta att rinna ut över barnen. Föräldrarna har svårt att kommunicera, de kan inte samtala och de är bittra efter exempelvis svek. Det försvårar vårdnad av barnen och kan leda till tvister.

En vårdnadstvist kan inledas Vårdnadstvister ökar i Sverige och har så gjort under en längre period. En stor anledning till detta är att man kan ange samarbetsproblem som ett skäl till varför man vill ansöka om ensam vårdnad.

Begreppet har en stor träffradie och kan innebära allt från att en förälder inte svarar på sms till att denne försöker obstruera i alla lägen - lämnar inte, skyller på sjukdomar, baktalar den andra föräldern och så vidare. En vårdnadstvist är, oavsett skäl, någonting som dels tar lång tid att lösa och dels också tenderar att drabba barnen väldigt hårt. I vissa fall är det den enda lösningen, i andra kan andra möjligheter vara bättre.

Samarbetssamtal är en sådan möjlighet. Varje kommun i Sverige är skyldiga att erbjuda sådana för föräldrar som befinner sig i en vårdnadstvist: syftet är att hjälpa dessa att kommunicera fram konstruktiva lösningar gällande den gemensamma vårdnaden och att man ska kunna hitta ett framtida samspel.

Man ska veta att rätten utgår från vad som är bäst för barnen och att utgångspunkten är att gemensam vårdnad är just det. Det är således inte lätt att vinna en vårdnadstvist och att ge sig in i en sådan - av fel skäl - kan bli kostsamt. Samarbetssamtal är alltid värt att testa.

Brottmål är ett område med flera ansikten

21 sep 2020

För många av oss rullar livet på utan att vi behöver lära oss vad brottmål innebär. Andra måste hantera situationen, som brottsoffer eller misstänkt. I båda fallen behövs juridisk hjälp.

Varje land har lagar och det land vi lever i är inget undantag. Vad som är tillåtet och inte finns reglerat i lagen. Det gäller många olika aspekter av vårt dagliga liv. För det mesta behöver vi inte ens fundera, eftersom vi har en gemensam värdegrund. Vissa saker är per definition inte tillåtna och moraliskt fel, såsom våld mot en annan person.

När ett brott inträffar är det dags för samhället att agera. Civilpersoner behöver kanske ingripa om brottet är av sådan art att det är uppenbart. Det är polisens sak att rent handgripligen reda ut situationen. Antingen om de hinner dit i tid för att förhindra att brottet begås eller om de kan ingripa för att minska skadeverkningarna.

Rättsväsendets roll vid brottmål

Den person som blir gripen och misstänks för att ha utfört en brottslig handling ska ha en offentlig försvarare. Denna person kallas oftast försvarsadvokat eller brottmålsadvokat. Om någon skadats eller på annat sätt förfördelats av den brottsliga handlingen är denne målsägare, kan ha rätt till skadestånd och ska ha ett målsägarbiträde. Biträdet ska vara erfaret och kunnigt och företräda brottsoffret.

Vid brottmål betalar staten nästan alltid kostnaden för juridisk hjälp för de inblandade. Det betyder att ingen behöver avstå från att anlita ett juridiskt ombud pga bristande ekonomi.

Brottmål, straff och skadestånd

Under en rättegång rörande ett brottmål försöker man fastställa om den åtalade är skyldig till brottet. Detta sker genom att man går igenom insamlade bevis och hör eventuella vittnen. Som brottsoffer har man ofta möjlighet att få medverka på länk och därmed slippa närvara fysiskt i rätten. Det kan naturligtvis vara oerhört psykiskt påfrestande att behöva möta en gärningsman öga mot öga, så att säga.

När rätten avgjort målet och dom fallit finns det flera möjligheter, självklart. Den åtalade kan dömas skyldig eller icke skyldig. Som målsägande kan du ha rätt till skadestånd. I alla tänkbara scenarion är det av yttersta vikt att ha en erfaren och kunnig advokat vid sin sida. Den person du valt är den som helhjärtat kommer att arbeta för dig. För dig är tillfället unikt, för din advokat är det vardag. Hen kan tolka lagen och känner till praxis och agerar därefter. Nöj dig aldrig med mindre än den bästa advokaten.

Tryckerier en bransch som består

17 aug 2020

Visst har de som alla branscher börjat datoriseras och mycket sker idag via internet. Men ännu finns massor av den gamla tryckarkonsten kvar med allt från vackra till informativa tryck.

Mycket av det som rullar genom pressarna ser vi varje dag utan att ens reflektera över att någon författat och sedan låtit någon annan trycka för att andra sedan ska få ta del av konsten. Att vara skribent är nämligen att vara en konstnär på sitt sätt. Man ser konstformen på affärer och kiosker, samt löpsedlar som skriker ut sitt budskap. Tidningsställen är fulla av texter som väntar på att bli lästa. Många finns i butiksställen en eller några veckor innan de byts ut mot nya ord. Andra bara lever en trollsländas liv på en enda dag.

Allt som är tryckt

Alla trycksaker har gått igenom en tryckpress. Så många ord, så många tankar som skrivs ner varje dag. Om man ska resa på semester och går till en turistinformation får man massor av tryckt information. Tabeller för transport, hotell- och upplevelseguider, vandringskartor och aktivitetsblad. Visst, många av dessa saker finns även i mobilen numera. Men en vandringskarta eller en tidtabell får aldrig slut på batteri. Man kan tryggt lita på att de finns där, iallafall om man inte utsätter dem för för mycket vatten. Boken som ligger i väskan inför tågresan och menyn på restaurangen, samt alla lapparna på kläderna i butiken. Ja det tryckta ordet finns över allt.

Ge ditt ord till någon du tycker om

Ibland kan det vara kul att använda datorer och teknik. Varför inte skapa en egen bok med bilder och text att ge bort i present? Kanske blir det favoritsagor för barnbarnen när de lyssnar på ett självupplevt äventyr. Skapa vackra vykort som man skickar till någon långt långt borta. Ge en kalender till en person du tycker mycket om. Skapa, för varje månad bilder från livets stora och små ögonblick. Låt dem bli förevigade och föra minnen vidare till kommande generationer.

Tänk bara på alla de där orden som skrevs av Homeros och Shakespeare eller noterna som kan förvandlas till operan Trollflöjten eller Sjösalavals. Du kanske har en idé om något helt annat. Gör ett eget personligt visitkort. Nej, man behöver inte ha ett företag för att ha ett sådant. När man sedan träffar en ny person så lämnar man ut sitt kort som ett bevis på att man gärna hör från den personen igen.

Det vanligaste brottet i Sverige

3 aug 2020

Narkotikabrott är det vanligaste brottet och det är olagligt att både inneha, nyttja, köpa och sälja narkotikaklassade preparat. Likaså är det förbjudet att tillverka narkotika.

Det är även ett brott att ge bort eller att hjälpa andra att köpa eller sälja narkotika. Det finns narkotikaklassade läkemedel som får användas av de personer som fått preparaten utskrivna av en läkare. Att använda sådana preparat som är utskrivna till andra räknas också som ett brott, likaså att sälja dessa mediciner vidare till andra.

Narkotikabrott kan ge böter eller fängelse. Beroende på hur gammal man är och vad man gjort kan man istället få hjälp från socialtjänsten. Verkar man påverkad av droger har polisen rätt att utföra ett drogtest. Detta genom att man får lämna ett urin- eller blodprov. Är man under 18 år meddelar polisen föräldrarna och socialtjänsten. Döms man för narkotikabrott kan det leda till att man inte får övningsköra eller att man blir av med körkortet. Detta kan i sin tur betyda att man förlorar jobbet i de fall man måste kunna köra bil för att utföra sina arbetsuppgifter.

Vissa narkotikabrott ger strängare straff och fängelse

Att tillverka, smuggla och sälja droger ger vanligtvis strängare straff och fängelse. Är man misstänkt för en såpass allvarlig sak som narkotikabrott ska man ta hjälp av en advokat som har stor erfarenhet av narkotikamål. Då kan advokaten stötta och hjälpa till genom den viktiga förundersökningen och vid en eventuell rättegång. Man har rätt att själv välja vilken advokat man vill ha vid brottmål och behöver inte ta den offentliga försvarare som domstolen utser. Det är staten som står för advokatkostnader vid brottmål men vid en eventuell fällande dom kan man bli återbetalningsskyldig för hela eller delar av kostnaden. Därför är det extra viktigt att välja en skicklig försvarare.

Viktigt att välja en erfaren advokat

Är man misstänkt för ett narkotikabrott är det viktigt att man anlitar en brottmålsadvokat som har stor erfarenhet av narkotikamål. Då ökar chanserna att nå ett gott resultat. Väljer man att anlita den advokat som tingsrätten utser är det inte säkert att den personen har någon erfarenhet av brottmål och narkotikabrott alls. En sådan advokat har ofta heller inte den tid som behövs för att bedriva egna utredningar i målet och leta bevis. Värt att veta är att man även i ett senare skede kan byta advokat om man är missnöjd eller inte känner förtroende.

Är en whistleblower en hjälte?

10 feb 2020

Inom alla företag och organisationer finns det fel och brister. För de allra flesta av dessa så är dessa brister hanterbara och kan lösas genom samtal, möten, diskussioner och förändringar. I vissa fall dock så handlar det om väl implementerade mönster som blivit en del av kulturen. Även om det handlar om olagliga saker, ekonomiska oegentligheter eller där personalen behandlas illa av sina överordnade så finns det en tystnadskultur som ger tillåtelse för detta att fortsätta. Där kan en whistleblower vara räddaren.

En whistleblower är en person som slår larm och som sätter problemet i strålkastarljuset. Tyvärr så innebär detta ofta att personen i fråga blir lite av en persona non grata inom företaget och bland sina kollegor. Handlar det dessutom om en whistleblower på en högre nivå - tänk Edward Snowden, Bradley Manning eller den kända pseudonymen Deep Throat (som avslöjade Watergate-skandalen) - så finns det dessutom en uppenbar hotbild.

Det kan definitivt vara farligt att slå larm och sett till både Snowden och Manning så har båda dessa råkat illa ut. Snowden lever i exil i Ryssland medan Manning återigen riskerar fängelse för förräderi.

Ska man definiera en whistleblower så är det svårt att inte använda termer som att personen är rakryggad, handlar med patos eller till och med är en ren hjälte. Frågan är - med tanke på vad man riskerar med att blåsa i visselpipan - om det är värt det?

Är det inte enklare att vissla lite förstrött för sig själv, se mellan fingrarna och låta allting fortlöpa som det alltid har gjort? Ser man saken ur det perspektivet så kan man också ställa sig frågan om hur någonting, någonsin, ska förändras?

Idag finns externa system för en whistleblower

Det finns problem med att våga blåsa i visselpipan. Man riskerar sitt jobb, man riskerar sitt rykte och man sätter vänskaper på spel. Därför så har man idag också tagit fram system som ska underlätta för en person att slå larm och våga bli en whistleblower.

Företag implementerar externa system för whistleblowing som gör att de anställda kan slå larm om olika oegentligheter utan att behöva lämna uppgifter som kan spåras. Larmen når ett externt företag vars utbildade säkerhetspersonal gör en bedömning om relevans och som därefter startar en utredning om frågan.

Genom detta system garanteras man anonymitet och man kan agera utan att riskera utfrysning, uthängning eller att bli av med sitt arbete. Det är ett steg i rätt riktning. Som sagt: företag har problem, fel och brister som ibland kan vara en sådan stor del av företagets kultur att de passerar utan notis.Genom ett externt system för whistleblowers så kan man också förändra. Det behöver inte innebära en förändring till det sämre. Tvärtom.

Seriösa företag använder systemet

Som företag bör man implementera ett system som möjliggör whistleblowing. Varför? Av den enkla anledningen att det visar på en seriositet och på att man tar allvarligt på oegentligheter - oavsett vilken skrud dessa är klädda i.

Det inger ett förtroende hos de anställda som vet att de kan larma om missförhållanden under anonymitetens mantel, det ger en trovärdighet utåt - mot affärspartners, investerare och konkurrenter - och det ger, kanske framförallt, en chans att kunna agera på ett tidigt stadie och innan ett problem förvandlats till en del av företagets kultur.

En whistleblower är en potentiell hjälte - men vem skyddar denne? Ett externt system är lösningen.

Läs mer här.

Vad ska vi nu göra med alla bilar?

9 jan 2020

Tänk dig in i en framtid som inte alls hade några bilar. Skulle alla som kräver ett stopp på avgaser, få igenom sin vilja, kan bilarna såsom vi nu känner till kanske försvinna helt och hållet. Om vi inom en snar framtid ska få ner avgaserna och de konsekvenser som de för med sig, så bör ganska drastiska saker ske nu, egentligen.

Det tar mycket lång tid att bygga ut kollektiv trafik så att alla skulle klara sig utan bil. Framför allt på landsbygden blir det nästan omöjligt att inte ha bil. Och de bussar som finns borde alla gå på biogas eller på el. Och de borde gå oftare än vad de gör nu, om de som bor på landsbygden ska kunna ta sig någonstans.

Vad ska vi nu göra med alla bilar?

Vad borde vi göra med alla bilar för att kunna ställa om för att rädda klimatet och nå de överenskommelser som vi har gått med, tänker här på Parisavtalet att inom 2030 ska jordens medeltemperatur inte bli mer än 2 grader varmare än vad den är nu. Hur ska detta ske, om vi fortsätter köra bilar med bensin som enskilt ger mest avgaser. Flyget släpper också ut avgaser men hur ska alla som reser över hela jorden, kunna åka? Ibland måste man ju kunna åka till andra länder.

Behov av innovationer med minskade avgaser

Ett är klart och det är att vi behöver innovationer, nu, som kan lösa krisen med dessa avgaser som kommer från bilarna. Vi kommer att behöva fordon som inte fungerar som dagens bilar, som fortfarande kan hjälpa oss att förslytta oss, men på ett klimatsmart sätt. Kanske fler och bättre elcyklar skulle kunna få oss att både få mer träning, och bättre luft att andas. Vi kanske behöver någon slags cykel som hela familjen kan åka med. Barn kan ju inte cykla längre sträckor. Inte heller husdjur, och många gånger ska man ju ta sig längre sträckor med både barn, husdjur och bagage, mat och shopping. Hur ska man kunna ta med sig allt det på en elcykel?

Elbilar är det bästa – hittills

Än så länge önskar vi att alla hade råd med elbil. Och även en elbil kan vara svår att ha, då det än så länge inte finns laddningsstationer på tillräckligt många platser. Åker man med en elbil ut på landsbygden kan det bli svårt att hitta en laddningsstation där man kan ladda sin elbil. Och så länge som det inte är tillräckligt utbyggt går det inte att använda sin elbil. Det borde byggas ut fler laddstationer och bilar som kan gå på mer än el, men som inte släpper ut de slags avgaser som bryter ner naturen, utan som kan avge sådana slags avgaser som vore bättre för naturen än bensin. Kanske man kunde öka lönsamheten att ha en laddstation. Precis som framväxten av bensinstationer som växte upp som svampar i skogen när bilismen var ung en gång i tiden. Skulle man kunna kombinera en laddstation med ett café, en bilverkstad, där man tar hand om bilarna på ett riktigt bra sätt, kanske man kunde få till stånd fler laddstationer så att fler elbilsägare kunde ta sig en tur ut på landet utan att riskera motorstopp på grund av elbrist.

Behöver du få tag i en arkitekt?

11 dec 2019

Drömmer du om det där nya hemmet? Om du önskar dig ett nytt hus, är det bäst att anlita en arkitekt som kan rita det där huset som du drömmer om. Du kanske redan har hittat den perfekta platsen för det nya huset? Då är det bara att försöka få drömmen på papper och ta kontakt med en byggfirma som kan göra verklighet av drömmarna. Sedan får man bara hoppas att byggfirman är duktiga på att bygga.

Känner man inte till någon sådan duktig byggfirma, så kan man alltid fråga arkitekten om hon, eller han känner till någon bra byggfirma som hon eller han kan rekommendera. Känner man inte till någon duktig arkitekt, så kan man alltid fråga internet. Det gör dagens unga idag. De googlar till exempel "arkitekt Stockholm" eller den ort där man bor. Sedan är det bara att syna förslagen som Googles sökmotorer har letat upp till en.

En arkitekt förverkligar andras drömmar

En duktig arkitekt kan förverkliga och förstår den dröm som du har. För många arkitekter handlar rollen många gånger om att förverkliga andras drömmar. Vill du bygga ditt nya hus i en särskild stil? Eller önskar du att huset ska vara modernt och ha en innovativ arkitektur? Vill du har stora panorama fönster? Eller är det ett hus som ska hysa ditt egna företag? Då är det bara att börja förverkliga drömmen som du har.

Börja med det viktigaste

Det viktigaste som du kan göra för att komma närmare förverkligandet av din dröm om ett nytt hus, är att se till så att du har ett bygglov, att du köper tomten, att du har tillåtelse att ansluta till det kommunala vattnet, det kommunala elnätet, att sophämtningen kommer och hämtar soporna på sätt som sedan behövs. Sedan kommer det förmodligen bli ett samarbete mellan arkitekten och byggfirman för att huset ska bli som det är tänkt att bli. Läs mer här

Vi behöver fler nya hus

På kort tid har Sverige vuxit. För 40 år sedan trodde man att  befolkningen i Sverige skulle krympa, och att antalet pensionärer och gamla skulle bli fler än den unga generation med barn och ungdomar. Men ända sedan 1990-talet har trenden gått åt motsatt håll och antalet unga och barn har förändrat samhällsstrukturen. Vi behöver inte längre oroa oss över att antalet pensionärer och gamla blir fler än de unga, däremot behöver vi fler bostäder och hus. Det stora antalet invandrare och den urbanisering som fortfarande äger rum i vårt land, har gjort att vi har en stor bostadsbrist.

Anlita rekryteringsföretag inom IT!

29 okt 2019

Behöver ni rekrytera personal inom IT? Då är den bästa vägen att gå genom ett rekryteringsföretag inom IT. Varför det är så, tar vi upp här. Vi behöver ju alltfler personer som kan hantera alla frågor som rör IT, och digitala verktyg, såsom program som vi använder till allt som ska produceras, vare sig det handlar om tjänster eller varor som ska säljas. Vi lever i en mycket digitaliserad värld och där allt blir digitalt. Därför är det stor efterfrågan på personer som kan IT.

Oftast har man sällan den erfarenhet som krävs för att kunna hitta den bästa person som passar för arbetet som IT-ansvarig. Det krävs ju oftast att man själv kan IT-frågor för att kunna avgöra om någon är tillräckligt duktig på just de IT-frågor som man behöver få lösta. Av den anledningen kan det vara bättre att anlita ett rekryteringsföretag, som själva kan det mesta inom IT. De har de rätta verktygen och vet hur de ska ställa frågor som kan hjälpa till att sålla bland dem som är intressant för tjänsten.

Det gamla hederliga rekryteringssättet

Förut formulerade man en text som handlade mest om det egna företaget. På slutet beskrev man ungefär vad man önskade sig när det kom till att anställa någon för någon tjänst inom företaget. Då skulle den som sökte jobb, läsa texten uppifrån och ner, och när den personen kommit längst ner i texten på annonsen, skulle hon, eller han, bestämma sig för att söka tjänsten, eller låta bli. Sedan ringde man upp personen och bad den personen komma till företaget för en anställningsintervju. Efter det bestämde man sig för att anställa den personen och så blev den anställd, och allt var frid och fröjd. Eller inte.

Det nya sättet att hitta rätta kandidater på

Numera läser dagens ungdomar inte tidningarna på det sättet som den gamla generationen gör. De hämtar in sin information på helt andra sätt. De tittar heller inte på TV, på samma sätt som den äldre generationen (60-, 50- och 40-talets generation). De använder sig av internet för sin informationshämtning. De använder appar, de tittar på Youtube, de vistas på olika sociala medier. Ska man då nå den generationen bör man vara där de håller hus. Därför bör man utforma annonser som passar på sociala medier, med många bilder, kanske filmer som berättar om vilket företaget är, vad man gör och att man behöver anställa en person som kan IT. Det är då det är bra att kunna anlita ett rekryteringsföretag som kan och vet allt detta och vet hur de ska attrahera rätt slags person för en rekrytering inom IT.

Prova konferensa på Hovs Hallar

29 sep 2019

Har du varit i Skåne och sett Torekov eller Båstad? Om inte är det säkert dags för en resa till Sveriges sydspets och Bjärehalvön. Man kan hålla konferens och övernatta på ett konferenshotell på Hovs Hallar och förena nytta med nöje.

På Hovs Hallar kan man få tillgång till den senaste digitala utrustningen, med fritt wifi, whiteboardtavlor, storskärmar och projektorer. När man behöver en fikapaus får man kaffe och hembakta godsaker. Till lunch blir det gorumetmat och middagen innebär lukulliska upplevelser. Efter en övernattning med en god natts sömn, bjuds man på en överdådig frukostbuffé innan det blir dags att återgå till vardagen.

Konferens på Hovs Hallar inkluderar goda middagar

Förena nytta med nöje

Det behöver verkligen inte vara tråkigt på en konferens – tvärtom. Se till att gå en golfrunda när du är på Hovs Hallar, eller gå ut ut naturen, få en guidad tur och lära sig mer. Vill man sedan på kvällen få en spa behandling, bada bastu och bada i havet kan man det. Vill man göra flera gruppövningar och aktiviteter som gör gott hos personalen kan man be om teambuildande aktiviteter som sammanför personalen.

För den aktiva personalen

Vill man kan man gott och väl sporta på Hovs Hallar. HÄr finns både möjlighet till löpning, cykling och storslagna naturupplevelser. Vill man hoppa bungyjump nedanför klipporna och utmana sig själv? Säg till och Hovs Hallar kan fixa det mesta som inte utsätter människor för livsfara. Vill man kan man få åka helikopter och se Bjärehalvön från ovan. Man kan ta en dag på havet med båt och fiska. Möjligheterna till aktiviteter är nästan oändliga.

Kultur och guidning för finsmakare

Vill man hellre ta del av ett stort kulturutbud kan man få guidade turer till Torekov och Båstad. Man kan få filmvisningar, gå på fina krogar och restauranger i Båstad och frottera sig med jetsettare och kändisar. Gillar man hellre nattliv och sena nätter kan man göra även det. Från Hovs Hallar är det nära både till Torekov och till Båstad så att man kan förena både naturupplevelser och ett nattligt utbud av restauranger och nattklubbar. Det som är bra med konferenshotellet Hovs Hallar är att det passar nästan alla med olika viljor och smaker. Det finns så gott som något för alla.

Få upplevelser utöver det vanliga

Skåne har mycket att erbjuda; allt från bokskogar, till slättland och vackra sandstränder längs Österlen. Vill man kan man göra rundturer till Malmö, och besöka fler skånska städer.

Sao Paulo – staden utan reklam

19 sep 2019

Visste du att Sao Paolo, i Brasilien är en av de få städer som inte alls har någon reklam alls? Sao Paolo är en av de största städerna i Sydamerika och stadens ledning beslöt att hela staden skulle vara reklamfri redan 2007. Det vill säga, man har ingen utomhusreklam, som turister eller boende kan se utomhus. Det finns inga neonskyltar, inga skyltar över huvudtaget i staden. De som besöker den upplever staden som ren, och mycket annorlunda. Så pass vana har vi blivit att alltid se reklam för allehanda produkter och tjänster, att vi är alldeles ovana vid att besöka och se en stad som inte har någon form av reklam alls. Man kan ju undra hur de olika brasilianska företagen klarar sig utan reklam?

Lika konkurrens för alla

Utan någon utomhusreklam blir det lika konkurrens för alla de brasilianska företagen som vill slå sig in på den brasilianska marknaden, åtminstone i Sao Paulo. Det finns ju annan slags reklam. Man måste inte bara göra reklam via neonskyltar, även om just neonskyltar är bland det bästa sättet att väcka uppmärksamhet kring de egna produkterna. Det gäller för de brasilianska företagen att tänka på nytt sätt och vara kreativ och kunna göra reklam på annat sätt än just med skyltar och neonskyltar utomhus. Framför allt bör de göra reklam på nätet, som ju inte påverkar reklamen utomhus på något sätt.

Arbeta med SEO och Google ads

De flesta företag som arbetar med någon form av reklam på internet, arbetar  med SEO, som är en förkortning på sökordsoptimering (search engingine optimization). Det innebär att man optimerar sin hemsida, så att den passar så mycket som möjligt in på de sökord som man antar att kunderna använder sig av när de letar efter just de slags produkter och tjänster som man erbjuder. Vill man inte arbeta med SEO kan man även annonsera på Googles hemsida med hjälp av Google ads. Det är de slags annnonser som Google säljer och som automatiskt hamnar högst upp på Googles hemsidor. Man betalar då för varje klick som kunderna gör på den egna annonsen. Arbetar man med SEO, betalar man för till exempel en hyrd hemsida som kanske länkar till kunden, och gör reklam för kunden.

Är all reklam bra reklam? Man brukar säga att all uppmärksamhet som ett företag får är bra för företaget, även om det skulle innebär att man blir omnämnd på ett inte så positivt sätt. Bra eller dåligt?

Så ärver vi av varandra

11 sep 2019

Är det knepigt detta med arv? Många får sin information (tror de) av de filmer och serier som vi ser på TV. Istället för att veta vad den svenska lagen säger, får man vad man tror, veta hur det fungerar när någon dör och hur arvingarna ärver, men det är sällan som i filmerna eller TV-serierna. Det kan till och med variera mellan de nordiska länderna, även om mycket är lika i våra nordiska samhällen. Till exempel kan man inte testamentera bort sitt arv till någon ensam. Man kan alltså int göra något barn arvslöst. Det förekommer en hel del missförståelser kring arvsrätt och hur man ärver av varandra, därför går vi igenom vad arvsrätt är för något här.

Så ser arvsordningen ut

Vill man att ens käresta ska ärva efter en, bör man aboslut gifta sig. Det är nämligen det säkraste sättet att se till så att ens kära sambo får ärva efter en när man väl går bort. Vill man inte gifta sig, bör man åtminstone skriva ett testamente som fastställer att ens sambo ska ärva efter en. Har man barn tillsammans med sin sambo, ärver barnen efter en. Och deras vårdnadshavare får i så fall förvalta arvet åt sina egna barn tills de blir 18 år och myndiga. Om det är så att man har barn från ett tidigare förhållande, ärver de barnen av en när man dör, men inte mer än hälften av arvet.

Gifta par ärver alltid varandra

Är man gift, ärver man alltid av varandra. De gemensamma barnen får vänta tills den andra föräldern har dött. Då får de ärva hela arvet av båda, förutsatt att arvet finns kvar förstås. Det att makan eller maken ärver allt, kan i värsta fall innebära att det inte finns något kvar att ärva för barnen när det sedan blir dags för dem att ärva. Om det inte finns varken make, maka eller barn, ärver ens föräldrar. Men om det inte finns några föräldrar kvar i livet när man går bort, ärver ens syskon av en. Har man inte heller några syskon kvar i livet, så ärver syskonbarnen, och finns det heller inga syskonbarn, så ärver syskinbarnbarn.

Barn och barnbarn ärver alltid

Har man däremot barn, men om de har dött så ärver barnbarn, och om inte de finns så ärver barnbarnsbarn, och så vidare. Men man går inte hur långt som helst för att hitta släktingar som kan ärva. Om det visar sig att en som har avlidit varken har barn, make, maka eller föräldrar, syskon eller syskonbarn, eller syskonbarnbarn och inga levande släktingar finns, så går hela arvet till Allmänna arvsfonden. Läs mer om arvsrätt på: https://www.arvsrätt.nu.

Safariresor – bra eller dåligt för Sydafrika?

30 aug 2019

Turism är den största affärssektorn i världsekonomin. Varje år reser miljontals människor till andra platser i världen för att se, känna och uppleva annan sorts natur, mat och kultur än den de är vana vid hemifrån. Eller kanske bara för att få lite sol och bad. De flesta reser inom den egna världsdelen, men hundratusentals resor sker också tvärs över jordklotet.

För många västerlänningar som vill resa och uppleva en annan världsdel står en safariresa högt på önskelistan. I Europa kan vi bara uppleva vilda exotiska djur som lejon, giraffer, elefanter och flodhästar på TV och film, eller i trånga hägn och burar i vissa djurparker, men under en safariresa ges chansen att se dem på nära håll i deras naturliga miljö, i någon av de många viltreservat och safariparker som finns inte minst i Sydafrika. Men vad innebär egentligen safariturismen för ett land som Sydafrika? Är det enbart en källa till inkomster och välstånd för befolkningen eller finns det nackdelar som turisterna inte ser?

Safariturism har både bra och dåliga sidor

Man brukar framhålla att safariturismen har inneburit ett bevarande av djur och natur på stäpp och savann i Afrika, och att safariturismen bidragit till att djurbeståndet ökat och att många arter kunnat räddas. Mot slutet av 1800-talet var många av Afrikas djurarter hotade, och att inrätta viltreservat var ett sätt att skydda djur och natur från överexploatering och utrotning. Turismen genererar också mycket pengar varje år, som i många fall kan användas för att stärka djurens skydd och göra livet bättre för de människor som bor i trakterna runt reservaten.

Det är dock inte alla pengar som kommer lokalbefolkningen till del. Mycket hamnar i utländska researrangörers fickor. Och det är faktiskt så att all safariturism inte är bra för Sydafrika, vare sig för djuren eller lokalbefolkningen. En del researrangörer bryr sig mindre om ekologi och naturens och djurens bevarande och mer om att tjäna mycket pengar på turism.

Att välja rätt arrangör inför safarin

Vill man som turist bidra till en hållbar utveckling för djuren i Sydafrika bör man välja en ansvarsfull researrangör när man ska åka på safari. En bra arrangör av safariresor uppmärksammar sina resenärer på de lokala förhållandena och agerar i samarbete med lokala myndigheter och lokalbefolkningen, som erbjuds arbetstillfällen samtidigt som man kan dra nytta av deras kunskaper och erfarenheter.

Man visar respekt för natur och djur och försöker till exempel inte förfölja djuren i reservaten för att turisterna ska kunna få se mer av dem. Även i stora safariparker som Krugerparken kan djur bli stressade och känna sig hotade av safariföljen som inte agerar i enlighet med parkens regler, ett beteende som många turister tyvärr gör sig skyldiga till och som en bra researrangör beivrar.

Betyg på Tripadvisor kan visa vägen

Forskare som studerat samband mellan turism och djurens välbefinnande i Sydafrikas viltreservat uppmuntrar människor som vill resa på safari att aldrig välja en researrangör som får mindre än 80% positiva omdömen på Tripadvisor. Det kan vara en bra utgångspunkt för den som vill göra en ekologiskt hållbar resa på ett sätt som gagnar befolkningen, naturen och djuren på resmålet.

 

 

← Äldre inlägg

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.