Säker trädfällning på Värmdö

Har ni för mycket skugga på uteplatsen? Att fälla träd på den egna tomten är riskfyllt. Betydligt bättre är att anlita en specialist på trädfällning på Värmdö.

Träd som plötsligt vuxit sig stora och skuggar uteplatsen eller skymmer utsikten är vanliga orsaker till att man vill rensa i trädbeståndet på tomten. Vanligt är också att man måste såga ner träd som planterats för nära huset eftersom de kan skada både fasaden och taket med sina grenar när det blåser.

Men det är ändå viktigt att man tänker sig för ordentligt innna man bestämmer sig för att fälla ett träd, eftersom man inte kan ångra sig. Trädet kanske också en gång i tiden planterades av praktiska orsaker och för att skydda huset mot kalla vindar och stekande sol. Många gånger kan träd faktiskt bidra till ett bättre inomhusklimat och hjälpa till att hålla energikostnaderna nere.

Rut-avdraget gäller på trädfällning

Trädfällning på den egna tomten kan vara riskfyllt och träd kan ramla över taket, bilen eller skada el-ledningar. Därför ska man inte själv ge sig på att såga ner träd utan man ska i stället anlita en specialist på trädfällning på Värmdö. De kan ta ner träd på ett säkert sätt, genom att använda sig av en kranbil.

I stället för att fälla trädet i ett enda stycke sågar de ner det i sektioner och lyfter ner de olika delarna med hjälp av kranbilen. Vill man kan man även få hjälp att städa upp på platsen och få det avverkade materialet transporterat till återvinningen. Att anlita någon för trädfällning behöver inte bli så kostsamt då man kan kan använda sig av rut-avdraget.

25 Nov 2022

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.