Viktigt med rätt arbetstillstånd

För att få jobba i ett land behövs arbetstillstånd. Inom EU kan man arbeta bara man är anställd på rätt sätt och betalar skatt. Utanför krävs arbetstillstånd.

Alexander hade varit på resa i Karibien och njutit av både sol och god mat i flera veckor. Maten hade efter den första veckan blivit intagen på samma restaurang. Han var själv krogägare och hade enorma krav på maten och denna restaurang levererade med råge och blev en fast punkt under sista veckan.

Redan första gången han åt där bad han att få träffa kocken. Det var en kille i trettioårsåldern som var mycket trevlig och pratade flytande engelska. Ett par dagar senare hade han frågat om mannen som kallade sig Mike ville komma och jobba på hans krog i Stockholm. Ville han så skulle Alexander ordna det.

Arbetstillstånd en lång process

Så snart han kom hem började han att ta reda på hur allt skulle gå till. Det visade sig att han först och främst var tvungen att sätta ut en platsannons. Annars kunde han inte anställa Mike. Sen var det massor av papper som skulle fyllas i av honom innan det var dags för Mike att göra sin del.

Bekymrad över att det skulle ta så lång tid att Mike inte kunde komma förrän kommande år var frustrerande. Han kontaktade Mike för att förklara processen med att skaffa arbetstillstånd. Han var orolig för att allt jobb skulle ge kocken kalla fötter. Men där hade Alexander fel. Mike hade inga problem med att vänta och göra det som krävdes. Han ville verkligen komma till Sverige.

19 Jul 2023

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.