Anlita rekryteringsföretag inom IT!

Behöver ni rekrytera personal inom IT? Då är den bästa vägen att gå genom ett rekryteringsföretag inom IT. Varför det är så, tar vi upp här. Vi behöver ju alltfler personer som kan hantera alla frågor som rör IT, och digitala verktyg, såsom program som vi använder till allt som ska produceras, vare sig det handlar om tjänster eller varor som ska säljas. Vi lever i en mycket digitaliserad värld och där allt blir digitalt. Därför är det stor efterfrågan på personer som kan IT.

Oftast har man sällan den erfarenhet som krävs för att kunna hitta den bästa person som passar för arbetet som IT-ansvarig. Det krävs ju oftast att man själv kan IT-frågor för att kunna avgöra om någon är tillräckligt duktig på just de IT-frågor som man behöver få lösta. Av den anledningen kan det vara bättre att anlita ett rekryteringsföretag, som själva kan det mesta inom IT. De har de rätta verktygen och vet hur de ska ställa frågor som kan hjälpa till att sålla bland dem som är intressant för tjänsten.

Det gamla hederliga rekryteringssättet

Förut formulerade man en text som handlade mest om det egna företaget. På slutet beskrev man ungefär vad man önskade sig när det kom till att anställa någon för någon tjänst inom företaget. Då skulle den som sökte jobb, läsa texten uppifrån och ner, och när den personen kommit längst ner i texten på annonsen, skulle hon, eller han, bestämma sig för att söka tjänsten, eller låta bli. Sedan ringde man upp personen och bad den personen komma till företaget för en anställningsintervju. Efter det bestämde man sig för att anställa den personen och så blev den anställd, och allt var frid och fröjd. Eller inte.

Det nya sättet att hitta rätta kandidater på

Numera läser dagens ungdomar inte tidningarna på det sättet som den gamla generationen gör. De hämtar in sin information på helt andra sätt. De tittar heller inte på TV, på samma sätt som den äldre generationen (60-, 50- och 40-talets generation). De använder sig av internet för sin informationshämtning. De använder appar, de tittar på Youtube, de vistas på olika sociala medier. Ska man då nå den generationen bör man vara där de håller hus. Därför bör man utforma annonser som passar på sociala medier, med många bilder, kanske filmer som berättar om vilket företaget är, vad man gör och att man behöver anställa en person som kan IT. Det är då det är bra att kunna anlita ett rekryteringsföretag som kan och vet allt detta och vet hur de ska attrahera rätt slags person för en rekrytering inom IT.

29 Oct 2019

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.