Att hitta jobb i Upplands Väsby – offentlig sektor

Ska du flytta till Upplands Väsby? Eller bor du i närheten och vill börja söka jobb där? Upplands Väsby är en relativt stor kommun, åtminstone befolkningsmässigt, och närheten till Stockholm och Arlanda gör att det är ett händelserikt område. Arbetsmarknaden här är varierad. Många väljer att pendla till Arlanda eller Stockholm, men det finns också många jobb lokalt. Så vad erbjuds egentligen?

I den här texten tittade på ett antal jobbannonser som ligger ute för tillfället. Det ger givetvis ingen definitiv bild av arbetsmarknaden i kommunen, men det kan åtminstone visa på variationen som finns inom kommunens arbeten.

Jobba inom hemtjänsten

Det finns många jobb inom hemtjänsten i Upplands Väsby. Kan man tänka sig att pendla omkring en halvtimme per tur, har man många olika arbetsgivare att välja mellan. En annons som ligger ute nu, är från en arbetsgivare strax utanför kommunen. Att jobba inom hemtjänsten innebär att man hjälper brukare i deras vardag. Det kan handla om allt ifrån att assistera med hygienrutiner, till att skapa en meningsfull och stimulerande tillvaro för dem.

Annonsen i fråga handlar om en deltidsanställning, men det går säkerligen att hitta heltidsanställningar också. Arbetsgivaren vill att man är utbildad undersköterska, att man har erfarenhet inom äldreomsorg, har goda kunskaper inom SOL, körkort och behärskar svenska i tal och skrift. Erfarenhet av hemtjänst ses som meriterande.

Andra jobb inom kommunen

På Upplands Väsby kommuns hemsida finns en ganska lång lista med tjänster inom kommunen. Till exempel hittar du här följande:

  • Musiklärare. En skola med klasserna 6 - 9 och 451 elever söker en lärare i musik. I annonsen skriver de att de utvecklar sina pedagogiska metoder och att de delar med sig av kunskapen. Det här menar de leder till motiverade elever, engagerade föräldrar och skickliga lärare. Lärarlegitimation krävs för att få en tillsvidaretjänst. 

  • En ungdomsmottagning i kommunen söker efter en barnmorska som vill ha en heltidsanställning hos dem. Den sökande kommer att bli del av en grupp på fyra barnmorskor, Krav är att den sökande är legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt. 

  • Som boendekonsulent jobbar man bland annat med att bygga upp kontaktnät med hyresvärdar. Man arbetar också med människors som fått en försökslägenhet, och det kan även förekomma att man är delaktig i utredningen som avgör vem som ska få detta. Kommunen söker någon med socionomexamen alternativt annan relevant examen inom beteendevetenskap eller samhällsvetenskap. Erfarenhet av myndighetsutövning inom missbruk, socialpsykiatri eller ekonomiskt bistånd efterfrågas också.

 

 

28 Mar 2019

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.