Behöver du få tag i en arkitekt?

Drömmer du om det där nya hemmet? Om du önskar dig ett nytt hus, är det bäst att anlita en arkitekt som kan rita det där huset som du drömmer om. Du kanske redan har hittat den perfekta platsen för det nya huset? Då är det bara att försöka få drömmen på papper och ta kontakt med en byggfirma som kan göra verklighet av drömmarna. Sedan får man bara hoppas att byggfirman är duktiga på att bygga.

Känner man inte till någon sådan duktig byggfirma, så kan man alltid fråga arkitekten om hon, eller han känner till någon bra byggfirma som hon eller han kan rekommendera. Känner man inte till någon duktig arkitekt, så kan man alltid fråga internet. Det gör dagens unga idag. De googlar till exempel "arkitekt Stockholm" eller den ort där man bor. Sedan är det bara att syna förslagen som Googles sökmotorer har letat upp till en.

En arkitekt förverkligar andras drömmar

En duktig arkitekt kan förverkliga och förstår den dröm som du har. För många arkitekter handlar rollen många gånger om att förverkliga andras drömmar. Vill du bygga ditt nya hus i en särskild stil? Eller önskar du att huset ska vara modernt och ha en innovativ arkitektur? Vill du har stora panorama fönster? Eller är det ett hus som ska hysa ditt egna företag? Då är det bara att börja förverkliga drömmen som du har.

Börja med det viktigaste

Det viktigaste som du kan göra för att komma närmare förverkligandet av din dröm om ett nytt hus, är att se till så att du har ett bygglov, att du köper tomten, att du har tillåtelse att ansluta till det kommunala vattnet, det kommunala elnätet, att sophämtningen kommer och hämtar soporna på sätt som sedan behövs. Sedan kommer det förmodligen bli ett samarbete mellan arkitekten och byggfirman för att huset ska bli som det är tänkt att bli. Läs mer här

Vi behöver fler nya hus

På kort tid har Sverige vuxit. För 40 år sedan trodde man att  befolkningen i Sverige skulle krympa, och att antalet pensionärer och gamla skulle bli fler än den unga generation med barn och ungdomar. Men ända sedan 1990-talet har trenden gått åt motsatt håll och antalet unga och barn har förändrat samhällsstrukturen. Vi behöver inte längre oroa oss över att antalet pensionärer och gamla blir fler än de unga, däremot behöver vi fler bostäder och hus. Det stora antalet invandrare och den urbanisering som fortfarande äger rum i vårt land, har gjort att vi har en stor bostadsbrist.

11 Dec 2019

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.