Dags att investera i solceller?

Vi står inför en stor förändring. Klimatfrågan ligger som en våt, kall filt över oss och fler och fler har börjat inse att vi lever över våra resurser. Fler och fler har också börjat inse att allt startar med sig själv.

Vi kan inte vänta på att regeringar och större företag ska börja en omställning utan att någon trycker på. Detta gör också att många villaägare, BRF:er, fastighetsägare och företag börjar ta steg mot en förändring. En av de mest populära lösningarna handlar om solceller.

Solceller dras emellertid med några seglivade myter och dessa står i vägen för att folk ska våga ta steget fullt ut. En myt handlar om att solceller är dyra och att det handlar om en investering som sällan blir lönsam. Här kan man direkt säga att det handlar om ett felaktigt antagande. Under de senaste 10 åren har priset för solceller sjunkit med nästan 80 % och samtidigt så har också den tekniska utvecklingen gjort att effekten är betydligt bättre.

Grön Teknik - ett bidrag för solceller

Ser man till kostnaden för privatpersonen så finns det dessutom ett bidrag att använda sig av. Grön Teknik innebär att du som privatperson kan dra av halva kostnaden för installation och material i samband med att du investerar i solceller. Detta fungerar på samma sätt som Rot- och Rut-avdraget. Företaget du anlitar drar av beloppet redan på fakturan du erhåller.

En annan myt gällande solceller handlar om vårt klimat. Kan verkligen solceller fungera i ett land där halva året knappt bjuder på sol överhuvudtaget? Vi har sämre förutsättningar är många andra länder, men vi har betydligt bättre än vad många tror. Detta tack vare vår sommar som bjuder på solsken under en väldigt lång tid på dygnet. Det behöver heller inte handla om strålande sol, det räcker med att det finns ljus för att energi från solen ska kunna lagras och omvandlas till el.

Tjäna pengar på solceller

Att man gör miljön en tjänst genom att välja solceller är ett starkt skäl till varför man ska överväga denna lösning. Ett annat argument att luta sig mot handlar om ekonomin. Dels så kan solceller göra att man blir självförsörjande på el och där man gör sig oberoende av omvärldens priser. De allra flesta som väljer solceller - och som anlitar rätt företag för planering och installation - får dessutom ett överskott. Man producerar mer el än vad man förbrukar. Det överskottet kan i sin tur säljas vidare och man kan således också tjäna pengar på att välja solceller.

Rätt företag är ett måste. Alla har olika förutsättningar och hur exempelvis ditt hus - eller er fastighet - ser ut är en avgörande faktor. Taket måste dels vara hållbart och helst också ha rätt lutning samt ligga i söderläge för att maximal effekt ska kunna ges. Hur mycket el man förbrukar är också en faktor som man måste räkna på innan man tar investeringen. Med rätt företag så kommer alla frågetecken att rätas ut och en skräddarsydd lösning att skapas för dig, för ditt företag, för er BRF eller för ditt lantbruk. Solceller är framtiden!

6 Feb 2022

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.