Dags för en samhällsförändring

Du har väl knappast undgått det största hotet mot vår planet just nu? Många tror inte på det som forskarna har förutspått i mer än 40 år. De är som strutsar som stoppar in huvudet i sanden när det kommer en fara. Det är inte så bra. Sådant spär bara på växthusgaserna och de dåliga effekterna av det. Jordens medeltemperatur ökar det säger fakta oberoende vad man än tror att det beror på. Miljöaktivister påstår att det beror på människors påverkan på jorden och att vi själva har skapat de förhållanden som har gett den ökade värmen. De som värnar om jorden och den miljö som vi ger våra barn och barnbarn, säger att människorna måste ändra till beteende. Så om man är miljövän, hur kan man ändra sitt beteende? Här går vi igenom några enkla knep som man själv kan rå över.

1. Återanvända och återvinna mer

Vi behöver återanvända och återvinna mer av allt det som vi använder oss av. Jordens resurser är inte oändliga. De hotar att ta slut. Därför bör vi återvinna det som går att återvinna och återanvända sådant som går att återanvända. Redan nu har vi flera återvinningsstationer i storstäderna, och vi kommer att behöva göra det i ännu större utsträckning än förut. Man kan tänka till tre gånger innan man slänger något som inte tillhör hushållssopor.

2. Sluta slänga mat

Allt större del av jordens yta går åt till att odla livsmedel. Det gör att jordens resurser alltmer går åt till livsmedelsproduktion. Dock är det så att jordens resurser inte är oändliga, och vi vet inte hur många år till som det går att odla alltmer livsmedel. Därför bör vi sluta slänga mat. Det sägs att alla vi svenskar slänger en fjärdedel av allt som vi köper från livsmedelsaffärerna. Det är så onödigt. Varför inte försöka sluta slänga mat och bättre ta hand om den mat som vi har i stället?

3. Åka mer kollektivt

Ett annat sätt att spara på jordens resurser är att åka alltmer kollektivt och ta tåget och bussen i stället för att alla ska köra sina egna bilar. Är man till exempel ett sällskap på 30-40 personer är det så mycket bättre att tillsammans hyra en buss i stället för att alla ska åka i egna bilar. I Västerås finns det flera bussbolag som mer än gärna hyr ut sin buss till ett sällskap som vill åka till en gemensam plats. Här kan du läsa mer om hur du kan hyra buss i Västerås.

22 Mar 2019

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.