Det vanligaste brottet i Sverige

Narkotikabrott är det vanligaste brottet och det är olagligt att både inneha, nyttja, köpa och sälja narkotikaklassade preparat. Likaså är det förbjudet att tillverka narkotika.

Det är även ett brott att ge bort eller att hjälpa andra att köpa eller sälja narkotika. Det finns narkotikaklassade läkemedel som får användas av de personer som fått preparaten utskrivna av en läkare. Att använda sådana preparat som är utskrivna till andra räknas också som ett brott, likaså att sälja dessa mediciner vidare till andra.

Narkotikabrott kan ge böter eller fängelse. Beroende på hur gammal man är och vad man gjort kan man istället få hjälp från socialtjänsten. Verkar man påverkad av droger har polisen rätt att utföra ett drogtest. Detta genom att man får lämna ett urin- eller blodprov. Är man under 18 år meddelar polisen föräldrarna och socialtjänsten. Döms man för narkotikabrott kan det leda till att man inte får övningsköra eller att man blir av med körkortet. Detta kan i sin tur betyda att man förlorar jobbet i de fall man måste kunna köra bil för att utföra sina arbetsuppgifter.

Vissa narkotikabrott ger strängare straff och fängelse

Att tillverka, smuggla och sälja droger ger vanligtvis strängare straff och fängelse. Är man misstänkt för en såpass allvarlig sak som narkotikabrott ska man ta hjälp av en advokat som har stor erfarenhet av narkotikamål. Då kan advokaten stötta och hjälpa till genom den viktiga förundersökningen och vid en eventuell rättegång. Man har rätt att själv välja vilken advokat man vill ha vid brottmål och behöver inte ta den offentliga försvarare som domstolen utser. Det är staten som står för advokatkostnader vid brottmål men vid en eventuell fällande dom kan man bli återbetalningsskyldig för hela eller delar av kostnaden. Därför är det extra viktigt att välja en skicklig försvarare.

Viktigt att välja en erfaren advokat

Är man misstänkt för ett narkotikabrott är det viktigt att man anlitar en brottmålsadvokat som har stor erfarenhet av narkotikamål. Då ökar chanserna att nå ett gott resultat. Väljer man att anlita den advokat som tingsrätten utser är det inte säkert att den personen har någon erfarenhet av brottmål och narkotikabrott alls. En sådan advokat har ofta heller inte den tid som behövs för att bedriva egna utredningar i målet och leta bevis. Värt att veta är att man även i ett senare skede kan byta advokat om man är missnöjd eller inte känner förtroende.

3 Aug 2020

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.