Fastighetsägare har ansvar för allt

Den som är fastighetsägare har ansvaret för allt som rör själva fastigheten. Det kan då röra sig om allt som har med underhåll och renoveringar att göra, såsom att måla om fasader, städa trapphus och skotta snö på vintrarna. Som fastighetsägare är man nämligen ansvarig för att inte snö eller istappar ramlar ner i huvudet på folk. Och ska det inte göra det så måste man se till så att snön och isen kommer bort från taket. Om man inte själv kan gå upp på taket och skotta bort snön, måste man anlita snöskottare som ser till att få bort all snö och is.

Enligt ordningslagen har ägaren stort ansvar

När det kommer till snö och is på fastigheten har fastighetsägaren allt ansvar. Skulle det vara så illa att någon skadas på grund av snö eller is som kan ramla ner från fastighetens tak kan man råka ut för ansvaret. Som fastighetsägare måste man se till att allt sådant avlägsnas från tak, rännor och liknande som har med taket att göra. För att ta sitt ansvar som fastighetsägare kan man i sin tur anlita ett bolag som arbetar med snöskottning. Då kan de ta fullt ansvar för att så snart som det snöar, eller som det blir isbildning, gå upp på fastighetens tak och kontrollera isen och snön. Om det då finns sådant på taket som kan ramla ner, går de upp och ser till att skotta bort snön och tar bort all is, innan någon blir skadad. De ser även till att göra avspärrningar runt fastigheten så att ingen går rakt under taket och får istappar i huvudet.

Snöskottarna kan samtidigt hålla öga på taket

Det bästa är om en fastighetsägare kan få tag i snöskottare som samtidigt kan kontrollera taket, att det är intakt, tätt och inte har några läckor, inte är skadat, som är säkert och har alla säkerhetsanordningar som krävs för att hantverkare och andra ska kunna röra sig säkert på taket. För att någon ska kunna arbeta eller röra sig säkert på ett tak bör det finnas takstegar, taksteg, gångbryggor på tak, arbetsplattformar på taket, förankringsanordningar så att man kan fästa en säkerhetslina i någon säker punkt på taket. Sedan är det bäst att montera ett snörasskydd på taket så att om man inte hinner gå upp på taket och få bort all snö och is, att snön och isen inte ramlar ner på oskyldiga och intet ont anande människor under taket.

2 Jul 2019

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.