Flyttbranschen i Stockholm - så ser den ut

Flyttbranschen i Stockholm - så ser den ut. Stockholm är den stad i Sverige där överlägset flest dagliga flyttar sker. Det är också den stad i Sverige där man allra tydligast väljer att ta professionell hjälp i samband med sin flytt. Att anlita en flyttfirma i Stockholm är ett mer givet val än vad det är i övriga delar av Sverige. Mycket naturligtvis beroende på att Stockholm är en stor stad och att det dessutom handlar om en stad som är ganska svår att navigera sig fram genom.

Flyttbranschen i Stockholm är stor och välmående sett till att det finns ett sådant stort behov av professionell hjälp. Utöver privata flyttar så handlar det även om många företag som väljer att flytta - samtliga dessa flyttar sker ofta av flyttföretag.

En blomstrande marknad således, men en marknad som även - satt under lupp - visar sig ha stora frågetecken. Det finns många flyttfirmor att anlita i Stockholm, men väldigt få når den nivå och den kvalitet man som kund eftersträvar. Vi tittar närmare på några av de brister som finns.

Stora brister hos många flyttföretag i Stockholm

Anlitar man en flyttfirma i Stockholm så väljer man den enkla flytten. Man betalar för att få hela bohaget flyttat från punkt A till punkt B och man slipper planera, bära, packa och packa upp. Smidigt, men vad händer om någonting går sönder? En av bristerna som finns handlar om försäkring. Få företag inom flyttbranschen i Stockholm har en försäkring som täcker skador på egendom. Vilket, vid en olycka, kan medföra stora problem för kunden och där man kunnat se hur tvister mellan företag och privatpersoner blossat upp. Värre är att många flyttföretag säger sig ha försäkring - men som i själva verket inte har detta.

En annan brist som visat sig gäller trafiktillstånd. För att få köra dessa tyngre bilar och för att kunna driva en flyttfirma i Stockholm så krävs ett trafiktillstånd - något som många visat sig sakna.

Hur villkoren för de anställda ser ut är en annan brist. Många flyttföretag ger jobb till vem som helst - betalar svart - och har därigenom också en gigantisk personalomsättning. Det i sin tur leder till att en ansvarskedja kan vara svår att reda ut om någonting händer. Utöver detta så pressar detta ner priserna på en osund nivå och det konkurrerar ut de seriösa företagen som finns. Vilket också leder oss till lite av pudelns kärna och grundproblemet.

Betala mer för en seriös flyttfirma i Stockholm

Faktum är att kunden har bollen i denna fråga. Hur mycket är du beredd att betala för en flyttfirma i Stockholm? Att man vill få ett så bra pris som möjligt är naturligt - men frågan är till vilket pris? Vår poäng: de flyttföretag som erbjuder schyssta villkor, kollektivavtal, har försäkringar och trafiktillstånd kan inte erbjuda de absolut lägsta priserna på marknaden utan att gå back på köpet.

Väljer du en extremt billig flyttfirma i Stockholm så väljer du också bort en seriös aktör och bidrar till en sämre flyttbransch. Utöver detta så sätter du, naturligtvis, dina saker för risker också. Vad händer om någonting går sönder?

13 Sep 2021

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.