Funderar du på att bygga ut vinden? - En arkitekt i Stockholm hjälper dig

Ni har kanske tänkt på det länge nu - tänk om vi kunde bygga ut vinden till ett sovrum? Kontakta en arkitekt i Stockholm och låt era drömmar bli verklighet.

Vare sig ni har en villa i Botkyrka, äger ett radhus i Hässelby, eller är en fastighetsägare på Södermalm så är ni alla här av samma anledning - ni har alla längst upp i bostaden en vind. En vind som ni nu har insett kan tömmas på skrot och skräp och göras om till ett rum.

Ni kanske redan har börjat skissa upp idéer på hur det kan se ut. En enkelsäng längst in, en fransk balkong vid gaveln, ett skrivbord bredvid, en bokhylla mittemot, ett lutande takfönster med middagssolens sken likt en strålkastare mot golvet. Men för att få era skisser förverkligade krävs först en annan typ av skisser.

Låt en arkitekt i Stockholm skissa fram drömmarna

Det är när ni inser att era ritningar bara kan tydas av er själva, och bara då inom en specifik tidsram innan ni själva glömmer bort att klottret i hörnet ska skildra ett nattduksbord, som ni kontaktar en arkitekt. Som tur är finns det i Stockholm lika många arkitekter som myror i en myrstack.

Arkitekten hjälper er med ritningar till bygglov och byggspecifikationer, samt idéer till hur ni på bästa sätt kan renovera vinden för att nå era drömmar. Så, låt inte vinden bara stå fylld med lådor av julpynt - utnyttja utrymmet ni redan betalar för på ett bättre sätt. Kontakta en arkitekt via denna sajt: arkitektstockholm.biz

17 Sep 2022

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.