Google Ads ger dig stora fördelar

Många företag ställer sig frågan om hur man ska agera för att nå nya kunder. Var ska man lägga pengarna och vilka sätt att marknadsföra sig fungerar egentligen? Klart står att de gamla kanalerna - Tv-reklam, annonsering i tidningar och exempelvis reklam i radio - håller på att spela ut sin relevans. Företag söker sig fortfarande dit, men fler och fler börjar inse att det handlar om att slänga pengarna i sjön. Det finns andra sätt att nå kunder och med en grundtanke om att synas där kunder finns så kan man som företag också skapa helt nya vägar för att växa.

Var finns då kunderna? Det är bara att gå till dig själv. Hur söker du en tjänst, en produkt och hur tar du reda på väder och olika fakta? Mest troligt så använder du Google och söker informationen. Att som företag lägga sig högst upp på Google under specifika sökord är något som ger en möjlighet att skaffa nya - och väldigt många - kunder. Närvaron på Google och då gärna så högt upp som möjligt är det som gör skillnad. Här ska man dock veta att en hög placering inte kommer av sig själv: det är frukten av ett hårt arbete som sker av en extern partner i form av en SEO-byrå.

Det går emellertid att hamna högt upp även på andra sätt. Google Ads är en lösning som har många fördelar. Innan vi går igenom några av dessa så ska vi dock säga att det ena inte utesluter det andra. Rådet är att man kombinerar ett arbete med SEO med Google Ads. Genom detta så kan man dels hamna överst på Googles organiska lista och dels också ligga i topp med sina Google Ads. Det, om något, kommer att fånga upp kunder.

Fem fördelar med Google Ads

Här nedan följer fem tydliga fördelar med att använda Google Ads som en del av sin digitala strategi och marknadsföringsplan:

  1. Överst på Google direkt. Som sagt, att hamna överst på Google kräver ett hårt jobb och man får vara beredd på att det tar tid. Det kan vara frustrerande, men det är så det ligger till. Att använda Google Ads innebär att man hamnar överst direkt och att man syns under de annonser som föregår den organiska listan. Det ger en kickstart!
  2. Mätbara resultat. Att exempelvis annonsera i en tidning ger dig långt ifrån klara svar på effekten. Hur många nya kunder ger egentligen en annons? Med Google Ads ser du detta direkt. Varje klick är mätbart och du ser, genom detta, vilken effekt annonseringen har.
  3. Du betalar per klick. En annan fördel med Google Ads är att du betalar för klicken - ingenting annat. Om ingen klickar så betalar du inte. Det är en stor fördel.
  4. Hitta rätt målgrupp. En Google Ads-kampanj kan skräddarsys och skapas för att hitta absolut rätt målgrupp för den tjänst eller produkt du säljer. Genom att bestämma sökfraser kan du också på ett tydligt sätt säkerställa att annonsen riktas mot den målgrupp som är intressanta för dig. Att jämföra med en annons i en tidning: hur många i din målgrupp läser den?
  5. Avancerad statistik. Med Google Ads får du tydliga svar om hur många besökare du har, när de dyker upp, vilka sökord som genererar flest klick - och vilka som ger sämre effekt. Det ger dig värdefull information för framtiden och en möjlighet att, tillsammans med en SEO-byrå, arbeta fram en perfekt lösning för ditt företag.
30 Nov 2021

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.