Har svenska tak blivit sämre?

Taket är en av de byggnadsdelar på att hus som utsätts för mest slitage. Det handlar om regn, det handlar om snö, det handlar om fukt, kraftig vind och om sol. Taket skyddar huset - men det gör det inte för alltid. Det senare är viktigt att ha med i beräkningen som villaägare. När kontrollerade du skicket på ditt tak senast? Att årligen anlita en takläggare i Stockholm för en rutinkontroll är något som kommer att ge dig säkerhet, trygghet och som kommer att spara dig mycket pengar i framtiden.

Många ställer sig frågan om svenska tak blivit sämre. Vi skulle säga att det handlar om det vi ovan gick igenom. Det handlar snarare om att villaägare idag har en annan attityd till underhåll än kvaliteten på taken. Att ett tak slits är naturlig, och att det någon gång gör sönder är något man får räkna med. Genom att hålla bättre koll på det egna taket kan man slippa fuktskador, kostsamma vattenskador, mögel och det energitapp som ett otätt tak för med sig. En takläggare i Stockholm kan, sett till att detta, vara en av de bättre investeringar man gör.

Det finns även saker man kan göra på egen hand. Att rengöra taket är väsentligt. Löv som fastnar, pinnar och barr som ligger kvar i hängrännor och - framförallt - mossa som fastnat kan skapa problem med fukt. Samma sak gäller exempelvis tegeltak som spruckit. Där måste man direkt byta ut de skadade pannorna. Har du ett tak av plåt så måste du vara uppmärksam på rost och vara särskilt noga vid exempelvis skorsten och ventilationsrör. Du måste, kort och gott, agera preventivt.

Nyckelfärdiga hus kan ha problem med taken

Det finns däremot visst fog för påståendet gällande bristande kvalitet på taket om man ser till ett typ av hus. Detta i form av de nyckelfärdiga husen som finns att beställa. Inte sällan så rapporteras problem in efter en tids leverne i ett sådant där plötsligt vatten kommer in genom taket och skadar ytskikten inne i huset. Här handlar det dock sällan om att taket per se är problemet. Det handlar snarare om att det lagts ut på ett felaktigt sätt.

Ett nyckelfärdigt hus sätts på plats på extremt kort tid och ofta av personer som saknar kunskap om takläggning. Det är inte en takläggare som lägger taket - det är en vanlig byggarbetare som saknar den finess och kunskap som krävs. Detta gör att man stressar sig igenom viktiga moment och att man därmed också exponeras husägaren för framtida risker. Inte sällan så ser man detta vid nyckelfärdiga hus som har exempelvis takfönster, takkupor och burspråk. Det är problematiskt, och det är något man bör vara medveten om.

Lösningen kan vara att exempelvis kalla in en extern expert - en takläggare - i samband med besiktningen för att säkerställa att allting utförts i linje med branschregler och enligt gängse metoder för takläggning. Det kan både bli kostsamt och jobbigt att leva i hus som plötsligt tar in vatten. Genom att säkerställa kvalitet genom att anlita en takläggare i Stockholm så slipper man förhoppningsvis den problematiken.

13 Feb 2022

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.