Jobba som brandskyddstekniker

Att jobba sombrandskydd, brandtätning brandskyddstekniker innebär ett varierande yrke där man kommer i kontakt med många människor varje dag. Man behöver således ha en god serviceanda och samtidigt kunna ta ett stort ansvar för det arbete man utför, som berör flera olika delar inom brandskyddsutrustning. Ena dagen ska en brandtätning genomföras och nästa dag kan det vara provtryckning och rutinkontroller av brandsläckare som står på schemat.

Här kan du läsa mer om brandtätning och andra aspekter på brandskydd. 

Varierande arbetsuppgifter

Som brandskyddstekniker arbetar man till stor del med installationer av olika slags brandskyddsprodukter, så som brandposter, brandtätning och varnare av olika slag men det tillkommer även service och underhåll för just dessa. Man har mycket kontakt med kunder och jobbar i regel mer ute i fält än inne på kontor, även om yrket även innefattar en del administrativt arbete.

Kundbesök Ute på besök hos kunderna, som är arbetsplatsen för en brandskyddstekniker, sker genomgång av lokaler för att säkerställa skick och funktion på brandskydd, så som brandposter, släckare, brandtätning och varnare. Är det en kund sedan tidigare är det möjligt att nya installationer redan är gjorda och du som tekniker är istället där för att genomföra rutinmässiga kontroller, underhåll- och servicearbeten.

Underhåll - Förutom själva installationerna ingår också en hel del underhålls- och servicearbeten för brandskyddsprodukter, och då handlar det om att utföra provtryckning för brandposter och annan släckningsutrustning, kontroll av brandtätning och brandlarm med mera. När det gäller brandskydd finns det höga krav på att kontroller och underhåll utförs med jämna mellanrum så det gäller att man har dom rätta kunskaperna för att kunna utföra dessa på ett säkert och korrekt sätt.

Dokumentation – En annan viktig del av arbetet är att föra dokumentation gällande nya installationer, samt utförda service- och underhållsarbeten när åtgärder gjorts i form av till exempel brandtätning. Även om man jobbar mestadels ute hos kunder får man alltså räkna med en viss tid på kontor för att administrera viktiga uppgifter som kommit in under arbetsdagen.

Du som person

För att jobba med brandisolering, brandtätning, larm och andra brandskyddsprodukter krävs det hos dom flesta arbetsgivare att man har förmågan att vara ansvarstagande och klarar av att arbeta under frihet. Man ska gärna ha en förtroendeingivande personlighet eftersom man möter många människor i sitt arbete, och behandlar säkerhet i både privata och offentliga miljöer.

Man behöver även vara en problemlösare som ser möjligheter istället för hinder, och det är också ett stort plus om man är någorlunda händigt lagd.

För att jobba som brandskyddstekniker krävs oftast att man har B-körkort eftersom yrket innefattar flera kundbesök dagligen, och man jobbar dessutom för det mesta på egen hand så man behöver kunna ta sig runt med bil. 

29 Jun 2019

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.