Mer miljövänligt samhälle

Alla bör vi bidra så mycket vi kan till ett mer miljövänligt samhälla. I dagarna, alltid på fredagar, sitter det ungdomar – till en början en ensam ungdom; Greta Thunberg, utanför riksdagshuset och demonstrerar för miljöns skull. Har man som vuxen det minsta medvetande om vad det är som vi gör mot miljön, borde vi ändra vårt sätt att leva. Vi bör alla bidra med de som vi kan för ett bättre klimat, en mer sund och miljövänlig livshållning och framför allt ställla om vår produktion till ett mer hållbart sätt att utnyttja de resurser som jorden ändå fortsätter att förse oss med. så vad kan vi göra för att åstadkomma allt detta?

1. Återanvända och återvinna mer

Antagligen kan du återanvända mer av det som du använder, istället för att slänga och köpa nytt. Vi kan alla återvinna mera än vad vi gör i dag. Och förändringen måste ske i vårt sätt att tänka i stället för att en ska komma någon annanstans ifrån. Här bör var och en börja tänka mer på vad vi kan återanvända och återvinna i vår egen konsumtion.

2. Installera och utnyttja alltmer miljövänlig energi

Du kan installera solceller till ditt hus som gör att du själv kan producera din egen el med hjälp av den energi som solen ger. Solen går upp varje dag. Energin från solen kräver ingen insats från oss. Den är "gratis" och det är bara för oss att använda den energi som redan finns runt omkring oss.

3. Sänka kraven på ständig tillväxt

Detta kan vara något av det svåraste som kan tänkas och ingen som vågar säga det högt, men det är ändå sant at vi alla måste sänka kraven på vår levnadsstandard och kan inte räkna med ständig tillväxt. Det är dessutom fullständigt ologiskt. Eftersom vi lever i ett ständigt kretslopp på jorden, finns det inget utrymme för "ständig tillväxt", framför allt inte när vi lever som vi gör idag; utnyttjar utan att ge tillbaka. 

4. Börja konsumera och tillverka mer lokalt

Kanske lösningen finns i att sänka produktionstakten, börja agera lokalt, producera elen själva, odla vår egen mat och inte importera allt utifrån. Tillverka våra egna kläder och allt som vi idag konsumerar. Det är egentligen det enda hållbara. Närodlat, närpdoucerat, självförsörjande och med ett levnadssätt där vi bidrar tillbaka till jorden och inte bar tömmer planeten på dess resurser. Vi behöver alla tänka om, helt enkelt.

13 Jun 2019

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.