Så ärver vi av varandra

Är det knepigt detta med arv? Många får sin information (tror de) av de filmer och serier som vi ser på TV. Istället för att veta vad den svenska lagen säger, får man vad man tror, veta hur det fungerar när någon dör och hur arvingarna ärver, men det är sällan som i filmerna eller TV-serierna. Det kan till och med variera mellan de nordiska länderna, även om mycket är lika i våra nordiska samhällen. Till exempel kan man inte testamentera bort sitt arv till någon ensam. Man kan alltså int göra något barn arvslöst. Det förekommer en hel del missförståelser kring arvsrätt och hur man ärver av varandra, därför går vi igenom vad arvsrätt är för något här.

Så ser arvsordningen ut

Vill man att ens käresta ska ärva efter en, bör man aboslut gifta sig. Det är nämligen det säkraste sättet att se till så att ens kära sambo får ärva efter en när man väl går bort. Vill man inte gifta sig, bör man åtminstone skriva ett testamente som fastställer att ens sambo ska ärva efter en. Har man barn tillsammans med sin sambo, ärver barnen efter en. Och deras vårdnadshavare får i så fall förvalta arvet åt sina egna barn tills de blir 18 år och myndiga. Om det är så att man har barn från ett tidigare förhållande, ärver de barnen av en när man dör, men inte mer än hälften av arvet.

Gifta par ärver alltid varandra

Är man gift, ärver man alltid av varandra. De gemensamma barnen får vänta tills den andra föräldern har dött. Då får de ärva hela arvet av båda, förutsatt att arvet finns kvar förstås. Det att makan eller maken ärver allt, kan i värsta fall innebära att det inte finns något kvar att ärva för barnen när det sedan blir dags för dem att ärva. Om det inte finns varken make, maka eller barn, ärver ens föräldrar. Men om det inte finns några föräldrar kvar i livet när man går bort, ärver ens syskon av en. Har man inte heller några syskon kvar i livet, så ärver syskonbarnen, och finns det heller inga syskonbarn, så ärver syskinbarnbarn.

Barn och barnbarn ärver alltid

Har man däremot barn, men om de har dött så ärver barnbarn, och om inte de finns så ärver barnbarnsbarn, och så vidare. Men man går inte hur långt som helst för att hitta släktingar som kan ärva. Om det visar sig att en som har avlidit varken har barn, make, maka eller föräldrar, syskon eller syskonbarn, eller syskonbarnbarn och inga levande släktingar finns, så går hela arvet till Allmänna arvsfonden. Läs mer om arvsrätt på: https://www.arvsrätt.nu.

11 Sep 2019

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.