Så kan du förändra din omgivning

Tänk dig om du hade talets gåva. Tänk dig att du kunde förändra din omgivning bara genom att kunna övertyga andra om det som du ser och som du tycker att du behöver förändra. Säg att du vill övertyga andra om att vi måste ändra vår livsstil för att rädda klimatet. Du ser att de flesta i din omgivning inte tycker som du. De tycker att det där med klimatet har att göra med naturliga orsaker, som inte har med fossila bränslen att göra. Att förändringarna i klimatet har att göra med något naturligt som alltid förändras av naturliga orsaker.

Vad ska du säga för att övertyga andra?

Bland det första som du bör tänka på om det är så att du vill att andra ska inse vad du inser, är att tänka på vilka de är. Hur gamla är de? Är det människor som har en lång utbildning? Är det unga människor som sällan läser böcker? Gillar de saker på youtube? Kanske du kan visa en film från youtube? Kanske du kan göra en liten stand-up, som gör att människor skrattar? Får man någon att skratta, då släpper de garden och lyssnar på dig.

Hur kan du argumentera för din åsikt?

Har du inte en publik som är unga och som inte brukar läsa b öcker, utan tvärtom; att du har en publik som är vana vid att läsa böcker, som har gått en utbildning och som är öppna för logiska argument. Då kan du föra fram logiska argument. Då kan du lägga fram statistik som visar på det som du vill att de ska inse vad du inser.

Hur kan du lära dig detta?

Visste du att du kan gå en kurs i retorik? Att du kan lära dig mer argument, bättre retorik? Om du blir bättre på att föra fram dina argument kan du nå framgångar på flera områden i ditt liv. Det är också viktigt att kunna tänka på att anpassa argumenten efter vilka du pratar med och i så fall bestämma dig för vilka argument som passar i olika situationer. Det kommer att underlätta i många olika situationer, som i politiska sammanhang, på jobbet om det är så att du ska slutföra en affär, eller om du vill bli bättre på att argumentera med din familj eller dina vänner eller bekanta. Säkerligen kommer du att nå överraskande framgångar på helt nya områden. Här kan du läsa mer.

25 Apr 2019

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.