Så kan man försvåra för tjuvar

De flesta är medvetna om att det härjar olika biltjuvar både i Norden och i länder som ligger nära Norden. Det har ju hänt att man har blivit av med en bil, som aldrig hittas någonstans i Sverige. De flesta bilar som blir stulna av någon tjuv i närheten där de blir stulna, hittas oftast någonstans nära platsen där de har blivit stulna. Men om bilarna aldrig hittas i Sverige, är det högst troligt att bilarna har tagits ut ur Sverige, kanske ganska omgående och säljs utomlands. Det är en otroligt stor ekonomisk förlust att det härjar ligor som lever på att stjäla bilar och transportera dem ut ur landet, åstminstone för de enskilda som blir bestulna på sina bilar och för samhällsekonomin i stort. Då är en fordonsspårning ett sätt att motverka stölderna.

Så fungerar en fordonsspårning

Man får en sändare och ansluter sin bil till en tjänst med Global Positioning System (GPS), som ger exakt information om var bilen befinner sig. När man loggar in på hemsidan som företaget som erbjuder GPS och fordonsspårning för bilen, då kan man enkelt följa bilens rörelser. Du får enkelt veta vart bilarna kör, var de befinner sig. Då kan man alltid påkalla polisen som åker ut och tar hand om de stulna bilarna. Det går att övertyga dem om att bilen finns på en viss plats genom att man kan visa på en GPS-spårning. Får tjuvarna nys om att bilarna har egna fordonsspårningar, blir det inte lika attraktivt att stjäla bilar från Sverige. På så sätt kan fordonsspårning bli ett sätt att motverkar kriminalitet och förhindra biltjuvar.

Bra för företag spåra sina bilar

Det är mycket praktiskt för företag som har en egen bilpark, att använda sig av fordonsspårning eftersom arbetsgivarna får veta var bilarna befinner sig, vad bilförarna gör och var de befinner sig. De får veta om hur lång tid det som det tar att förflytta sig mellan de olika platserna som de ska besöka, vilka avstånden är mellan platserna och ungefär vad det kostar, och hur mycket tid det tar för arbetstagarna att köra under en hel dag eller månad. Arbetsgivarna får tag i all slags nyttig information som fordonsspårningen kan ge dem. Skulle det dessutom vara svårt för bilförarna att hitta, eller om planerna ändras och de behöver få information av ledningen, så kan ledningen dirigera om bilförarna. Ledningen och bilförarna kan enkelt kommunicera via systemet.

29 May 2019

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.