Safariresor – bra eller dåligt för Sydafrika?

Turism är den största affärssektorn i världsekonomin. Varje år reser miljontals människor till andra platser i världen för att se, känna och uppleva annan sorts natur, mat och kultur än den de är vana vid hemifrån. Eller kanske bara för att få lite sol och bad. De flesta reser inom den egna världsdelen, men hundratusentals resor sker också tvärs över jordklotet.

För många västerlänningar som vill resa och uppleva en annan världsdel står en safariresa högt på önskelistan. I Europa kan vi bara uppleva vilda exotiska djur som lejon, giraffer, elefanter och flodhästar på TV och film, eller i trånga hägn och burar i vissa djurparker, men under en safariresa ges chansen att se dem på nära håll i deras naturliga miljö, i någon av de många viltreservat och safariparker som finns inte minst i Sydafrika. Men vad innebär egentligen safariturismen för ett land som Sydafrika? Är det enbart en källa till inkomster och välstånd för befolkningen eller finns det nackdelar som turisterna inte ser?

Safariturism har både bra och dåliga sidor

Man brukar framhålla att safariturismen har inneburit ett bevarande av djur och natur på stäpp och savann i Afrika, och att safariturismen bidragit till att djurbeståndet ökat och att många arter kunnat räddas. Mot slutet av 1800-talet var många av Afrikas djurarter hotade, och att inrätta viltreservat var ett sätt att skydda djur och natur från överexploatering och utrotning. Turismen genererar också mycket pengar varje år, som i många fall kan användas för att stärka djurens skydd och göra livet bättre för de människor som bor i trakterna runt reservaten.

Det är dock inte alla pengar som kommer lokalbefolkningen till del. Mycket hamnar i utländska researrangörers fickor. Och det är faktiskt så att all safariturism inte är bra för Sydafrika, vare sig för djuren eller lokalbefolkningen. En del researrangörer bryr sig mindre om ekologi och naturens och djurens bevarande och mer om att tjäna mycket pengar på turism.

Att välja rätt arrangör inför safarin

Vill man som turist bidra till en hållbar utveckling för djuren i Sydafrika bör man välja en ansvarsfull researrangör när man ska åka på safari. En bra arrangör av safariresor uppmärksammar sina resenärer på de lokala förhållandena och agerar i samarbete med lokala myndigheter och lokalbefolkningen, som erbjuds arbetstillfällen samtidigt som man kan dra nytta av deras kunskaper och erfarenheter.

Man visar respekt för natur och djur och försöker till exempel inte förfölja djuren i reservaten för att turisterna ska kunna få se mer av dem. Även i stora safariparker som Krugerparken kan djur bli stressade och känna sig hotade av safariföljen som inte agerar i enlighet med parkens regler, ett beteende som många turister tyvärr gör sig skyldiga till och som en bra researrangör beivrar.

Betyg på Tripadvisor kan visa vägen

Forskare som studerat samband mellan turism och djurens välbefinnande i Sydafrikas viltreservat uppmuntrar människor som vill resa på safari att aldrig välja en researrangör som får mindre än 80% positiva omdömen på Tripadvisor. Det kan vara en bra utgångspunkt för den som vill göra en ekologiskt hållbar resa på ett sätt som gagnar befolkningen, naturen och djuren på resmålet.

 

 

30 Aug 2019

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.