Sao Paulo – staden utan reklam

Visste du att Sao Paolo, i Brasilien är en av de få städer som inte alls har någon reklam alls? Sao Paolo är en av de största städerna i Sydamerika och stadens ledning beslöt att hela staden skulle vara reklamfri redan 2007. Det vill säga, man har ingen utomhusreklam, som turister eller boende kan se utomhus. Det finns inga neonskyltar, inga skyltar över huvudtaget i staden. De som besöker den upplever staden som ren, och mycket annorlunda. Så pass vana har vi blivit att alltid se reklam för allehanda produkter och tjänster, att vi är alldeles ovana vid att besöka och se en stad som inte har någon form av reklam alls. Man kan ju undra hur de olika brasilianska företagen klarar sig utan reklam?

Lika konkurrens för alla

Utan någon utomhusreklam blir det lika konkurrens för alla de brasilianska företagen som vill slå sig in på den brasilianska marknaden, åtminstone i Sao Paulo. Det finns ju annan slags reklam. Man måste inte bara göra reklam via neonskyltar, även om just neonskyltar är bland det bästa sättet att väcka uppmärksamhet kring de egna produkterna. Det gäller för de brasilianska företagen att tänka på nytt sätt och vara kreativ och kunna göra reklam på annat sätt än just med skyltar och neonskyltar utomhus. Framför allt bör de göra reklam på nätet, som ju inte påverkar reklamen utomhus på något sätt.

Arbeta med SEO och Google ads

De flesta företag som arbetar med någon form av reklam på internet, arbetar  med SEO, som är en förkortning på sökordsoptimering (search engingine optimization). Det innebär att man optimerar sin hemsida, så att den passar så mycket som möjligt in på de sökord som man antar att kunderna använder sig av när de letar efter just de slags produkter och tjänster som man erbjuder. Vill man inte arbeta med SEO kan man även annonsera på Googles hemsida med hjälp av Google ads. Det är de slags annnonser som Google säljer och som automatiskt hamnar högst upp på Googles hemsidor. Man betalar då för varje klick som kunderna gör på den egna annonsen. Arbetar man med SEO, betalar man för till exempel en hyrd hemsida som kanske länkar till kunden, och gör reklam för kunden.

Är all reklam bra reklam? Man brukar säga att all uppmärksamhet som ett företag får är bra för företaget, även om det skulle innebär att man blir omnämnd på ett inte så positivt sätt. Bra eller dåligt?

19 Sep 2019

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.