Stärkt konsumentskydd på börsen

Det är viktigt att förtroendet för aktiehandeln och marknaden är intakt. Förtroende är det absolut viktigaste för att det ska fungera. Utan förtroende är en aktie eller derivat, såsom värdepapper helt värdelösa. När det kommer till förtroende är det väsentligt när det kommer till att någon ska vilja köpa aktier i ett företag. Den som ska köpa aktier ska kunna tro på att företaget går bra och genererar vinst så att de kan ge utdelningar till alla aktieägare. Ett värdepapper som säger att ägaren av värdepappret ska få betalt vid en viss tidpunkt, antingen i form av räntebetalning eller någon utdelning, måste tro på innehållet i värdepappret för att vilja köpa och sälja värdepappret. På så sätt är förtroende en väsentlig del av själva produkten.

Förtroendet ska skyddas av en LEI-kod

LEI-kod, är en förkortning av Legal Entity Identifyer, som betyder juridisk enhets identifiering. Enkelt uttryckt ska en LEI-kod, för den som kan uttyda den, berätta om var och när och vem som har "tillverkat" värdepappret, eller personen som handlar med värdepapper. Med "person" menas här den juridiska personen, alltså antingen en verklig person, eller ett företag. Är det ett svenskt företag som vill handla med aktier måste ha en LEI-kod. För att ett företag ska få handla med aktier behöver företaget få en LEI-kod. Det får man av GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) en paraplyorganisation som utfärdar vem som får ge ut LEI-koder. I Sverige finns än så länge ingen sådan, men det finns en för Norden och de baltiska länderna som heter NordLEI.

Hårt kontrollerade LEI-koder 

Det finns en del som påstår sig kunna utfärda LEI-koder, men det som man kan göra är att kontrollera om de har fått sitt tillstånd av GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation). De har särskilda ackrediterade leverantörer som fungera som deras LOU (Local Operating Unit), en särskild leverantör av LEI-koder och som har godkänts endast av GLEIF. I Sverige finns ingen sådan, men det finns NordLEI, som utfärdar LEI-koder till länderna i Norden och de baltiska länderna. Så är det så att man är intresserad av värdepappershandel, bör man ta kontakt med en certifierad LOU och som kan representeras av en ackrediterad och godkänd "Registration Agent". Du känner igen en LEI-kod genom att det innehåller en kod på 20 symboler; de 4 första symbolerna talar om vilken LOU som har utfärdat koden, symbolerna 5 oh 6 är nollor, de andra tolv är en blandning av bokstäver och siffror och är unika för företaget.

Läs mer om LEI-koder på: https://www.leikod.com.

19 Aug 2019

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.