Tacka Gud för flyttstädning i Uppsala

Kallsvett och ångest. Det är dags att flytta från Uppsala till Simrishamn och med det följer krav på flyttstädning. Lugn! Det finns professionell hjälp att få.

Flyttstädning. Det är ett ord som nästan gör ont att säga. Bara tanken på det får hjärtat att snörpas ihop och pulsen att stiga ett hack. Man kan till och med dra sig för att flytta, även om man har aldrig så goda skäl till det, bara för att kraven på flyttstädning är så avskräckande.

Det kvittar om man ska flytta från Everöd till Bureå, från Uppsala till Simrishamn. Hur långt man än ska flytta så kan man inte klara sig undan flyttstädningen. Det är som i kriminalfilmerna – “tro inte att det hjälper att fly, vi kommer att hitta dig!”

Flyttstädningen löses enkelt

Nåja, förhoppningsvis får man inte en hitman efter sig, och man vill ju faktiskt göra rätt för sig, eller hur? Om man lugnar sig lite och tänker efter så finns det säkert lösningar. Det gör det ju nästan alltid om man bara har lite pengar att hosta upp.

Det kan verkligen vara väl värt att lägga pengar på flyttstädning. Tänk tanken och känn hur handen som kramar hjärtat lossnar i sitt grepp. Pulsen sjunker och en djup suck slipper ut. När den sista pinalen har burits ut och man har sagt farväl till lägenheten eller villan, så är det bara att stänga dörren och överlåta städningen på en professionell firma. De gör jobbet med elegans.

11 Oct 2022

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.