Vad ska vi nu göra med alla bilar?

Tänk dig in i en framtid som inte alls hade några bilar. Skulle alla som kräver ett stopp på avgaser, få igenom sin vilja, kan bilarna såsom vi nu känner till kanske försvinna helt och hållet. Om vi inom en snar framtid ska få ner avgaserna och de konsekvenser som de för med sig, så bör ganska drastiska saker ske nu, egentligen.

Det tar mycket lång tid att bygga ut kollektiv trafik så att alla skulle klara sig utan bil. Framför allt på landsbygden blir det nästan omöjligt att inte ha bil. Och de bussar som finns borde alla gå på biogas eller på el. Och de borde gå oftare än vad de gör nu, om de som bor på landsbygden ska kunna ta sig någonstans.

Vad ska vi nu göra med alla bilar?

Vad borde vi göra med alla bilar för att kunna ställa om för att rädda klimatet och nå de överenskommelser som vi har gått med, tänker här på Parisavtalet att inom 2030 ska jordens medeltemperatur inte bli mer än 2 grader varmare än vad den är nu. Hur ska detta ske, om vi fortsätter köra bilar med bensin som enskilt ger mest avgaser. Flyget släpper också ut avgaser men hur ska alla som reser över hela jorden, kunna åka? Ibland måste man ju kunna åka till andra länder.

Behov av innovationer med minskade avgaser

Ett är klart och det är att vi behöver innovationer, nu, som kan lösa krisen med dessa avgaser som kommer från bilarna. Vi kommer att behöva fordon som inte fungerar som dagens bilar, som fortfarande kan hjälpa oss att förslytta oss, men på ett klimatsmart sätt. Kanske fler och bättre elcyklar skulle kunna få oss att både få mer träning, och bättre luft att andas. Vi kanske behöver någon slags cykel som hela familjen kan åka med. Barn kan ju inte cykla längre sträckor. Inte heller husdjur, och många gånger ska man ju ta sig längre sträckor med både barn, husdjur och bagage, mat och shopping. Hur ska man kunna ta med sig allt det på en elcykel?

Elbilar är det bästa – hittills

Än så länge önskar vi att alla hade råd med elbil. Och även en elbil kan vara svår att ha, då det än så länge inte finns laddningsstationer på tillräckligt många platser. Åker man med en elbil ut på landsbygden kan det bli svårt att hitta en laddningsstation där man kan ladda sin elbil. Och så länge som det inte är tillräckligt utbyggt går det inte att använda sin elbil. Det borde byggas ut fler laddstationer och bilar som kan gå på mer än el, men som inte släpper ut de slags avgaser som bryter ner naturen, utan som kan avge sådana slags avgaser som vore bättre för naturen än bensin. Kanske man kunde öka lönsamheten att ha en laddstation. Precis som framväxten av bensinstationer som växte upp som svampar i skogen när bilismen var ung en gång i tiden. Skulle man kunna kombinera en laddstation med ett café, en bilverkstad, där man tar hand om bilarna på ett riktigt bra sätt, kanske man kunde få till stånd fler laddstationer så att fler elbilsägare kunde ta sig en tur ut på landet utan att riskera motorstopp på grund av elbrist.

9 Jan 2020

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.