Vi handlar som vi tänker

Kan du tänka dig att mycket handlar om hur vi tänker? Det är sant, mer än vad vi tror. Om jag vänder på resonemanget och tänker att allt börjar med en tanke, så är det lättare att ta det till sig. Säg att du sitter och tänker på en droppande kran. Om du inte tänker på den droppande kranen, kommer du förmodligen inte att göra något åt kranen som släpper genom en droppe vatten i sekunden. Men om du tänker på den droppande kranen, kommer du till sist att stiga upp och vrida om kranen så att den slutar droppa, eller hur?

Man gör inte omotiverade saker – alla gånger

På samma sätt är det med allt annat; det som du tänker på, det leder till handling. Så klart finns det många saker som du kanske tänker men som inte leder till en handling. Säg att du sitter på en fullsatt buss. Du kanske tänker att snart ställer jag mig upp och ropar: Kuckeliku. Men du gör inte det. Du har ingen lust att skämma ut dig genom att göra konstiga saker som är helt ologiska. Där stoppar man sig från att göra knäppa saker som saknar mening. Så klart man inte gör allt som man tänker. Vi är ju trots allt tänkande människor som helst gör bra och motiverade saker, eller hur? Tänk då tillbaka på kranen som droppade. Att en kran droppar en massa vatten som går förlorad, eftersom det inte är något vatten som någon använder, är ju inte bra. Därför stiger man till sist upp och stoppar kranen från att droppa en massa vatten som annars går förlorad. Det är en bra sak som man gärna gör, eller hur? Att stiga upp och ropa obegripliga saker på en fullsatt buss är en ganska knäpp sak som inte leder till annat än förvånade utrop och hånfulla skratt på sin höjd, men att stänga en kran som slösar på viktigt vatten är en bra sak.

Bra saker ger mening med livet

På samma sätt är det egentligen med resten av ens liv. Att göra omotiverade saker som är meningslösa, är inte något som vi gärna gör. Men att göra viktiga saker som är motiverande (man gör sitt jobb för att man får lön en gång i månaden) eller gör mat till sina barn, för att de är hungriga, det är sådant som man gärna gör, eller hur? På samma sätt är det med de arbetsuppgifter som man utför på företaget, eller hur? Får man du rätt motivation och förstår själva syftet med det som man gör, då anstränger man sig gärna bara man ser resultatet och blir motiverade till det.

31 Jul 2019

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.