Den tredje sektorn

Sida 2

Stärkt konsumentskydd på börsen

19 aug 2019

Det är viktigt att förtroendet för aktiehandeln och marknaden är intakt. Förtroende är det absolut viktigaste för att det ska fungera. Utan förtroende är en aktie eller derivat, såsom värdepapper helt värdelösa. När det kommer till förtroende är det väsentligt när det kommer till att någon ska vilja köpa aktier i ett företag. Den som ska köpa aktier ska kunna tro på att företaget går bra och genererar vinst så att de kan ge utdelningar till alla aktieägare. Ett värdepapper som säger att ägaren av värdepappret ska få betalt vid en viss tidpunkt, antingen i form av räntebetalning eller någon utdelning, måste tro på innehållet i värdepappret för att vilja köpa och sälja värdepappret. På så sätt är förtroende en väsentlig del av själva produkten.

Förtroendet ska skyddas av en LEI-kod

LEI-kod, är en förkortning av Legal Entity Identifyer, som betyder juridisk enhets identifiering. Enkelt uttryckt ska en LEI-kod, för den som kan uttyda den, berätta om var och när och vem som har "tillverkat" värdepappret, eller personen som handlar med värdepapper. Med "person" menas här den juridiska personen, alltså antingen en verklig person, eller ett företag. Är det ett svenskt företag som vill handla med aktier måste ha en LEI-kod. För att ett företag ska få handla med aktier behöver företaget få en LEI-kod. Det får man av GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) en paraplyorganisation som utfärdar vem som får ge ut LEI-koder. I Sverige finns än så länge ingen sådan, men det finns en för Norden och de baltiska länderna som heter NordLEI.

Hårt kontrollerade LEI-koder 

Det finns en del som påstår sig kunna utfärda LEI-koder, men det som man kan göra är att kontrollera om de har fått sitt tillstånd av GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation). De har särskilda ackrediterade leverantörer som fungera som deras LOU (Local Operating Unit), en särskild leverantör av LEI-koder och som har godkänts endast av GLEIF. I Sverige finns ingen sådan, men det finns NordLEI, som utfärdar LEI-koder till länderna i Norden och de baltiska länderna. Så är det så att man är intresserad av värdepappershandel, bör man ta kontakt med en certifierad LOU och som kan representeras av en ackrediterad och godkänd "Registration Agent". Du känner igen en LEI-kod genom att det innehåller en kod på 20 symboler; de 4 första symbolerna talar om vilken LOU som har utfärdat koden, symbolerna 5 oh 6 är nollor, de andra tolv är en blandning av bokstäver och siffror och är unika för företaget.

Läs mer om LEI-koder på: https://www.leikod.com.

Börja med eget städbolag!

11 aug 2019

Funderar du på att starta eget företag? Vaför inte börja ett med eget städbolag? Har man ingen utbildning, och är skoltrött och inte har en aning om vad du vill göra, är ett eget städbolag ingen dum idé. Just hemstädning är en mycket lukrativ bransch att ge sig in i om man är nybörjare inom företagande. Att städa hemma hos folk är ganska lätt. Så här kan du göra.

Skaffa F-skattsedel

Börja med att skaffa dig en F-skattsedel, det gör du hos Skatteverket. De vill inte ha så mycket underlag för det. Börja med att gå in på verksamt.se och skriv en affärsidé. Den kan lyda ungefär så här: "Mitt företag ska städa hemma hos folk. Jag ska ha 20 kunder under det första året, sedan öka med 30 och sedan 40 kunder." Sedan är det bara att börja. Fråga bland vänner och bekanta först om de känner någon som behöver hemstädning. Bor du i Västerås, är det tillexempel inte långt mellan kunderna. Börja i ditt grannskap. Sätt upp lappar om att ditt företag finns och hur man kan anlita dig. Se till att göra varenda kund nöjd. Då får du ett gott rykte och får fler kunder i och med det.

Skaffa redskap som du behöver

Varför just ett städbolag är bra att börja med när man är ung och oerfaren är att städredskap inte är dyrt alls. Skaffa dina städredskap så billigr du bara kan; gå till någon lågprisaffär och köp hem det som du behöver; såpa, diskmedel, en bra fönsterskrapa, svampar, trasor och moppar. Genom att hålla utgifterna nere och ta bra betalt, får du en högre vinst. Skatteverket brukar ha som krav att man inom 3 år får utgifter och vinster att åtminstone gå jämnt ut. Bäst är det om du redan från början får en vinst på ditt företag.

Bokför alla intäkter och utgifter

När du väl har några utgifter, det har alla i början, så bokför du dem i ett särskilt bokföringsprogram, eller så skriver du ner allt i ett häfte. Limma eller häft fast alla kvitton i början. På så sätt skaffar du dig en översikt över vilka dina utgifter är och hur stora de är. Sedan när du får betalt, så skriver du in alla fakturor som du får betalt för. Antingen bokför du dem när du sänder fakturorna till dina kunder, eller när du har fått betalt för dem. När du har alla utgifter samlade på ett enda ställa, och alla intäkter på ett annat ställe får du en uppfattning om hur det går för dig. En del av vinsten bör du änvända för att få ännu fler kunder. Har du sedan väldigt många kunder, kanske så många som 50 kunder under en månad, är det dags att anställa någon som städar åt dig. Då är ni två som drar in intäkter och då kan du satsa ännu mer på marknadsföring av ditt städbolag. Läs mer om ett städbolag som det går bra för med hemstädning i Västerås på: https://www.hemstädning-västerås.se.

Vi handlar som vi tänker

31 jul 2019

Kan du tänka dig att mycket handlar om hur vi tänker? Det är sant, mer än vad vi tror. Om jag vänder på resonemanget och tänker att allt börjar med en tanke, så är det lättare att ta det till sig. Säg att du sitter och tänker på en droppande kran. Om du inte tänker på den droppande kranen, kommer du förmodligen inte att göra något åt kranen som släpper genom en droppe vatten i sekunden. Men om du tänker på den droppande kranen, kommer du till sist att stiga upp och vrida om kranen så att den slutar droppa, eller hur?

Man gör inte omotiverade saker – alla gånger

På samma sätt är det med allt annat; det som du tänker på, det leder till handling. Så klart finns det många saker som du kanske tänker men som inte leder till en handling. Säg att du sitter på en fullsatt buss. Du kanske tänker att snart ställer jag mig upp och ropar: Kuckeliku. Men du gör inte det. Du har ingen lust att skämma ut dig genom att göra konstiga saker som är helt ologiska. Där stoppar man sig från att göra knäppa saker som saknar mening. Så klart man inte gör allt som man tänker. Vi är ju trots allt tänkande människor som helst gör bra och motiverade saker, eller hur? Tänk då tillbaka på kranen som droppade. Att en kran droppar en massa vatten som går förlorad, eftersom det inte är något vatten som någon använder, är ju inte bra. Därför stiger man till sist upp och stoppar kranen från att droppa en massa vatten som annars går förlorad. Det är en bra sak som man gärna gör, eller hur? Att stiga upp och ropa obegripliga saker på en fullsatt buss är en ganska knäpp sak som inte leder till annat än förvånade utrop och hånfulla skratt på sin höjd, men att stänga en kran som slösar på viktigt vatten är en bra sak.

Bra saker ger mening med livet

På samma sätt är det egentligen med resten av ens liv. Att göra omotiverade saker som är meningslösa, är inte något som vi gärna gör. Men att göra viktiga saker som är motiverande (man gör sitt jobb för att man får lön en gång i månaden) eller gör mat till sina barn, för att de är hungriga, det är sådant som man gärna gör, eller hur? På samma sätt är det med de arbetsuppgifter som man utför på företaget, eller hur? Får man du rätt motivation och förstår själva syftet med det som man gör, då anstränger man sig gärna bara man ser resultatet och blir motiverade till det.

Ledarutveckling är utveckling för företaget

27 jul 2019

Varje företag som vill nå framgång måste se till att ha rätt chefer, för att leda processer och svetsa samman medarbetarna. En bra chef är just en bra ledare, inte bara en person som i egenskap av sin position är bra på att administrera och säga åt folk vad de ska göra. En bra ledare förstår vikten av att vara tydlig och att vilja väl, både mot företaget och mot arbetsgruppen. Hon eller han ser de enskilda individerna och deras styrkor, och har förmågan att få alla att inse att de spelar en viktig roll i helheten.

Förståelsen för sambandet mellan individen och företaget är det som får en bra chef att utvecklas till en fantastisk ledare. En utbildning i ledarutveckling syftar till att bidra till den förståelsen”

Därför har ett företag allt att vinna på att låta sina chefer vidareutbilda sig inom ledarskap. Ledarutveckling är ett essentiellt verktyg för ett företag som vill fortsätta vara dynamiskt och ta marknadsandelar. Med bra ledare blir företaget effektivt och attraktivt, med dåliga ledare blir effekten den motsatta.

Kurser i ledarutveckling

Kurser och utbildningar inom ledarutveckling erbjuds på många platser i Sverige, och det de har gemensamt är att de syftar till att få deltagarna att få syn på sig själva som ledare, vad de har för goda ledaregenskaper och vad de måste jobba mer med. Lite kort kan man säga att det handlar om att få deltagarna att få en medvetenhet om den egna kommunikativa kompetensen och samtidigt att få de verktyg för kommunikation som behövs för att kunna leda processer inom företaget i rätt riktning. En bra utbildning i ledarutveckling bidrar alltså både till den personliga utvecklingen för deltagarna och till utvecklingen av de företag som de representerar.

Bra företag sköts av bra ledare

Ett företag som vill vara konkurrenskraftigt gör rätt i att satsa på kontinuerliga utbildningar i ledarutveckling för alla medarbetare sm på något sätt driver processer. Med andra ord, det är inte bara chefer som kan komma i fråga för ledarutbildningar, utan alla som vid något tillfälle hamnar i en position där de ska leda en process tillsammans med medarbetare och fått ansvaret för att ta den i mål.

Individen kontra företaget

Med bra ledare på alla nivåer inom organisationen blir ett företag effektivt, och inte minst blir det en bra arbetsplats, något som tyvärr underskattas inom många organisationer, som lägger allt fokus på att bli så strömlinjeformade och ekonomiska som möjligt. I längden blir ett företag framgångsrikt genom att satsa lika mycket på mjuka som på hårda värden, och att välja ledare som både är empatiska och kan peka med hela handen. Förståelsen för sambandet mellan individen och företaget är det som får en bra chef att utvecklas till en fantastisk ledare. En utbildning i ledarutveckling syftar till att bidra till den förståelsen.

Eget företag – risk eller möjlighet?

21 jul 2019

Det har hänt mycket under de senaste 20 åren när det kommer till arbetsmarknaden i Sverige. En av de saker som förändrades var idén om att hyra personal. Den andra är att arbetsmarknaden skulle bestå av fler som är sina egna företagare och betala sina egna arbetsgivaravgifter och skatter. Den tredje är att lagarna om korta anställningar förändrades. Allt detta sammantaget gjorde att de livslånga anställningarna som man hade ända sedan Andra världskrigets slut, under Kalla krigets tid (1950-1990) fram till Sovjetunionen föll och det delade Tyskland blev ett igen, slutade med att alltfler fick mer osäkra anställningar, fler skulle bli egna företagare och man började hyra personal istället för att anställa personal. Dessa förändringar har förändrat arbetsmarknaden i stort.

Att vara sin egen företagare

Att vara sin egen företagare har blivit vägen ut för dem vars anställning har upphört. Många företag har gjort sig av med personal, för att spara pengar eller för att maximera vinsten. Trots att man har sparkat folk, har ändå behovet av arbetskraften inte minskat. Men för att kunna maximera vinsterna har man velat att arbetskraften (människorna) ska ta eget ansvar för sin egen situation och betala sina egna arbetsgivaravgifter och skatter. De som har gått med på denna förändring har räknat med att det är bättre att få jobba, även om det krävs av dem att blir egenföretagare och betala sina egna arbetstivaravgifter än att blir helt arbetslös. Kanske någon annan skulle sno deras arbetsuppgifter, som var villig att gå med på de sämre arbetsvillkoren? Av den anledningen gick alltfler med på att bli sin egen företagare.

Större ansvar för sin egen arbetssituation

Detta har medfört både för- och nackdelar. En stark fördel är den att som egen företagare är det ingen annan än en själv som bestämmer hur, när och var en ska jobba. Det är alltid upp till en själv att se till att få så många uppdrag som det är möjligt att arbeta. Det har gjort att som egen företagare måste man sälja in sig själv och sitt arbete hos olika uppdragsgivare. Är man den slags person som är glad, driven, van att ta eget ansvar då brukar det gå som på räls att få fler uppdrag och klara av att betala sina egna arbetsgivararvgifter och skatter. En annan stor förändring är den att som egen företagare behöver man en arbetsplats, många vill inte och klarar inte av att arbeta hemma, utan behöver ett ledigt kontor för att kunna arbeta. Om du är i behov av legia kontor i Göteborg, kan du läsa vidare här: ledigakontorgoteborg.se.

Fastighetsägare har ansvar för allt

2 jul 2019

Den som är fastighetsägare har ansvaret för allt som rör själva fastigheten. Det kan då röra sig om allt som har med underhåll och renoveringar att göra, såsom att måla om fasader, städa trapphus och skotta snö på vintrarna. Som fastighetsägare är man nämligen ansvarig för att inte snö eller istappar ramlar ner i huvudet på folk. Och ska det inte göra det så måste man se till så att snön och isen kommer bort från taket. Om man inte själv kan gå upp på taket och skotta bort snön, måste man anlita snöskottare som ser till att få bort all snö och is.

Enligt ordningslagen har ägaren stort ansvar

När det kommer till snö och is på fastigheten har fastighetsägaren allt ansvar. Skulle det vara så illa att någon skadas på grund av snö eller is som kan ramla ner från fastighetens tak kan man råka ut för ansvaret. Som fastighetsägare måste man se till att allt sådant avlägsnas från tak, rännor och liknande som har med taket att göra. För att ta sitt ansvar som fastighetsägare kan man i sin tur anlita ett bolag som arbetar med snöskottning. Då kan de ta fullt ansvar för att så snart som det snöar, eller som det blir isbildning, gå upp på fastighetens tak och kontrollera isen och snön. Om det då finns sådant på taket som kan ramla ner, går de upp och ser till att skotta bort snön och tar bort all is, innan någon blir skadad. De ser även till att göra avspärrningar runt fastigheten så att ingen går rakt under taket och får istappar i huvudet.

Snöskottarna kan samtidigt hålla öga på taket

Det bästa är om en fastighetsägare kan få tag i snöskottare som samtidigt kan kontrollera taket, att det är intakt, tätt och inte har några läckor, inte är skadat, som är säkert och har alla säkerhetsanordningar som krävs för att hantverkare och andra ska kunna röra sig säkert på taket. För att någon ska kunna arbeta eller röra sig säkert på ett tak bör det finnas takstegar, taksteg, gångbryggor på tak, arbetsplattformar på taket, förankringsanordningar så att man kan fästa en säkerhetslina i någon säker punkt på taket. Sedan är det bäst att montera ett snörasskydd på taket så att om man inte hinner gå upp på taket och få bort all snö och is, att snön och isen inte ramlar ner på oskyldiga och intet ont anande människor under taket.

Jobba som brandskyddstekniker

29 jun 2019

Att jobba sombrandskydd, brandtätning brandskyddstekniker innebär ett varierande yrke där man kommer i kontakt med många människor varje dag. Man behöver således ha en god serviceanda och samtidigt kunna ta ett stort ansvar för det arbete man utför, som berör flera olika delar inom brandskyddsutrustning. Ena dagen ska en brandtätning genomföras och nästa dag kan det vara provtryckning och rutinkontroller av brandsläckare som står på schemat.

Här kan du läsa mer om brandtätning och andra aspekter på brandskydd. 

Varierande arbetsuppgifter

Som brandskyddstekniker arbetar man till stor del med installationer av olika slags brandskyddsprodukter, så som brandposter, brandtätning och varnare av olika slag men det tillkommer även service och underhåll för just dessa. Man har mycket kontakt med kunder och jobbar i regel mer ute i fält än inne på kontor, även om yrket även innefattar en del administrativt arbete.

Kundbesök Ute på besök hos kunderna, som är arbetsplatsen för en brandskyddstekniker, sker genomgång av lokaler för att säkerställa skick och funktion på brandskydd, så som brandposter, släckare, brandtätning och varnare. Är det en kund sedan tidigare är det möjligt att nya installationer redan är gjorda och du som tekniker är istället där för att genomföra rutinmässiga kontroller, underhåll- och servicearbeten.

Underhåll - Förutom själva installationerna ingår också en hel del underhålls- och servicearbeten för brandskyddsprodukter, och då handlar det om att utföra provtryckning för brandposter och annan släckningsutrustning, kontroll av brandtätning och brandlarm med mera. När det gäller brandskydd finns det höga krav på att kontroller och underhåll utförs med jämna mellanrum så det gäller att man har dom rätta kunskaperna för att kunna utföra dessa på ett säkert och korrekt sätt.

Dokumentation – En annan viktig del av arbetet är att föra dokumentation gällande nya installationer, samt utförda service- och underhållsarbeten när åtgärder gjorts i form av till exempel brandtätning. Även om man jobbar mestadels ute hos kunder får man alltså räkna med en viss tid på kontor för att administrera viktiga uppgifter som kommit in under arbetsdagen.

Du som person

För att jobba med brandisolering, brandtätning, larm och andra brandskyddsprodukter krävs det hos dom flesta arbetsgivare att man har förmågan att vara ansvarstagande och klarar av att arbeta under frihet. Man ska gärna ha en förtroendeingivande personlighet eftersom man möter många människor i sitt arbete, och behandlar säkerhet i både privata och offentliga miljöer.

Man behöver även vara en problemlösare som ser möjligheter istället för hinder, och det är också ett stort plus om man är någorlunda händigt lagd.

För att jobba som brandskyddstekniker krävs oftast att man har B-körkort eftersom yrket innefattar flera kundbesök dagligen, och man jobbar dessutom för det mesta på egen hand så man behöver kunna ta sig runt med bil. 

Mer miljövänligt samhälle

13 jun 2019

Alla bör vi bidra så mycket vi kan till ett mer miljövänligt samhälla. I dagarna, alltid på fredagar, sitter det ungdomar – till en början en ensam ungdom; Greta Thunberg, utanför riksdagshuset och demonstrerar för miljöns skull. Har man som vuxen det minsta medvetande om vad det är som vi gör mot miljön, borde vi ändra vårt sätt att leva. Vi bör alla bidra med de som vi kan för ett bättre klimat, en mer sund och miljövänlig livshållning och framför allt ställla om vår produktion till ett mer hållbart sätt att utnyttja de resurser som jorden ändå fortsätter att förse oss med. så vad kan vi göra för att åstadkomma allt detta?

1. Återanvända och återvinna mer

Antagligen kan du återanvända mer av det som du använder, istället för att slänga och köpa nytt. Vi kan alla återvinna mera än vad vi gör i dag. Och förändringen måste ske i vårt sätt att tänka i stället för att en ska komma någon annanstans ifrån. Här bör var och en börja tänka mer på vad vi kan återanvända och återvinna i vår egen konsumtion.

2. Installera och utnyttja alltmer miljövänlig energi

Du kan installera solceller till ditt hus som gör att du själv kan producera din egen el med hjälp av den energi som solen ger. Solen går upp varje dag. Energin från solen kräver ingen insats från oss. Den är "gratis" och det är bara för oss att använda den energi som redan finns runt omkring oss.

3. Sänka kraven på ständig tillväxt

Detta kan vara något av det svåraste som kan tänkas och ingen som vågar säga det högt, men det är ändå sant at vi alla måste sänka kraven på vår levnadsstandard och kan inte räkna med ständig tillväxt. Det är dessutom fullständigt ologiskt. Eftersom vi lever i ett ständigt kretslopp på jorden, finns det inget utrymme för "ständig tillväxt", framför allt inte när vi lever som vi gör idag; utnyttjar utan att ge tillbaka. 

4. Börja konsumera och tillverka mer lokalt

Kanske lösningen finns i att sänka produktionstakten, börja agera lokalt, producera elen själva, odla vår egen mat och inte importera allt utifrån. Tillverka våra egna kläder och allt som vi idag konsumerar. Det är egentligen det enda hållbara. Närodlat, närpdoucerat, självförsörjande och med ett levnadssätt där vi bidrar tillbaka till jorden och inte bar tömmer planeten på dess resurser. Vi behöver alla tänka om, helt enkelt.

Varför inte bli inspirationstalare?

9 jun 2019

Är du en person som har förmågan att inspirera andra? Säger andra om dig att du är entusiasmerande? Det är ganska ovanligt att ha en sådan förmåga. För att bli en person som kan entusiasmera andra och inspirera dem till att utföra stordåd krävs ofta att man har gott om energi och brukar vara på ett smittande humör. Om du kan svara ja på dessa frågor, då bör du absolut bli en inspirationstalare. Som inspirationstalare arbetar man bland annat med personalutveckling. Det finns förstås olika slags inspirationstalare. Antingen vänder man sig till den breda allmänheten och talar till kleti och pleti, eller så vänder man sig till företag, och då oftast kanske alla i företaget eller företagsledarna. Om så är fallet arbetar men oftast med personalutveckling.

Om att arbeta med personalutveckling

Om man arbetar med personalutveckling innebär det att arbetar med motvivation av personalen. Det gäller i så fall att hitta sådana faktorer som personalen kan motiveras med. Till exempel, säg att du arbetar med lärare på en skola. Vad kan motivera dem att utvecklas i sitt arbete? En av de sakerna är lönen, om de får högre lön, kan de motiveras att arbeta bättre. Men om det inte går att höja lönerna, vad kan man i stället motivera dem med? Kanske om de förstår hur viktigt deras arbete är, vad det betyder för eleverna att de arbetar bättre? De kan få gå på föreläsningar som handlar om motivation, om resultat som har varit till nytta för elever. Man kan låta lärarna lyssna på bra berättelser om andra skolor som har varit med om bra utvecklingar. Här finns det många konsulter som är otroligt duktiga på personalutveckling och vet hur man ska göra för att åstadkomma det.

Anlita företag som arbetar med detta

Då är det ett bra råd att anlita företag som arbetar med personalutveckling. De har utbildning som krävs för detta och som har metoder för att arbeta med människor så att de vill utvecklas och som gör att de går framåt och motiveras att göra det. De flesta människor är motiverade av förändringar och som inte vill stampa på en och samma fläck hela tiden. Då kan det räcka för dem att de får en push för att komma vidare. De som är mindre förändringsbenägna kan behöva mer motivation för att vilja förändra sitt arbete och sin organisation. Då kan det vara bäst att utbilda organisationsledningen för att komma åt det.

Så kan man försvåra för tjuvar

29 maj 2019

De flesta är medvetna om att det härjar olika biltjuvar både i Norden och i länder som ligger nära Norden. Det har ju hänt att man har blivit av med en bil, som aldrig hittas någonstans i Sverige. De flesta bilar som blir stulna av någon tjuv i närheten där de blir stulna, hittas oftast någonstans nära platsen där de har blivit stulna. Men om bilarna aldrig hittas i Sverige, är det högst troligt att bilarna har tagits ut ur Sverige, kanske ganska omgående och säljs utomlands. Det är en otroligt stor ekonomisk förlust att det härjar ligor som lever på att stjäla bilar och transportera dem ut ur landet, åstminstone för de enskilda som blir bestulna på sina bilar och för samhällsekonomin i stort. Då är en fordonsspårning ett sätt att motverka stölderna.

Så fungerar en fordonsspårning

Man får en sändare och ansluter sin bil till en tjänst med Global Positioning System (GPS), som ger exakt information om var bilen befinner sig. När man loggar in på hemsidan som företaget som erbjuder GPS och fordonsspårning för bilen, då kan man enkelt följa bilens rörelser. Du får enkelt veta vart bilarna kör, var de befinner sig. Då kan man alltid påkalla polisen som åker ut och tar hand om de stulna bilarna. Det går att övertyga dem om att bilen finns på en viss plats genom att man kan visa på en GPS-spårning. Får tjuvarna nys om att bilarna har egna fordonsspårningar, blir det inte lika attraktivt att stjäla bilar från Sverige. På så sätt kan fordonsspårning bli ett sätt att motverkar kriminalitet och förhindra biltjuvar.

Bra för företag spåra sina bilar

Det är mycket praktiskt för företag som har en egen bilpark, att använda sig av fordonsspårning eftersom arbetsgivarna får veta var bilarna befinner sig, vad bilförarna gör och var de befinner sig. De får veta om hur lång tid det som det tar att förflytta sig mellan de olika platserna som de ska besöka, vilka avstånden är mellan platserna och ungefär vad det kostar, och hur mycket tid det tar för arbetstagarna att köra under en hel dag eller månad. Arbetsgivarna får tag i all slags nyttig information som fordonsspårningen kan ge dem. Skulle det dessutom vara svårt för bilförarna att hitta, eller om planerna ändras och de behöver få information av ledningen, så kan ledningen dirigera om bilförarna. Ledningen och bilförarna kan enkelt kommunicera via systemet.

Så kan du förändra din omgivning

25 apr 2019

Tänk dig om du hade talets gåva. Tänk dig att du kunde förändra din omgivning bara genom att kunna övertyga andra om det som du ser och som du tycker att du behöver förändra. Säg att du vill övertyga andra om att vi måste ändra vår livsstil för att rädda klimatet. Du ser att de flesta i din omgivning inte tycker som du. De tycker att det där med klimatet har att göra med naturliga orsaker, som inte har med fossila bränslen att göra. Att förändringarna i klimatet har att göra med något naturligt som alltid förändras av naturliga orsaker.

Vad ska du säga för att övertyga andra?

Bland det första som du bör tänka på om det är så att du vill att andra ska inse vad du inser, är att tänka på vilka de är. Hur gamla är de? Är det människor som har en lång utbildning? Är det unga människor som sällan läser böcker? Gillar de saker på youtube? Kanske du kan visa en film från youtube? Kanske du kan göra en liten stand-up, som gör att människor skrattar? Får man någon att skratta, då släpper de garden och lyssnar på dig.

Hur kan du argumentera för din åsikt?

Har du inte en publik som är unga och som inte brukar läsa b öcker, utan tvärtom; att du har en publik som är vana vid att läsa böcker, som har gått en utbildning och som är öppna för logiska argument. Då kan du föra fram logiska argument. Då kan du lägga fram statistik som visar på det som du vill att de ska inse vad du inser.

Hur kan du lära dig detta?

Visste du att du kan gå en kurs i retorik? Att du kan lära dig mer argument, bättre retorik? Om du blir bättre på att föra fram dina argument kan du nå framgångar på flera områden i ditt liv. Det är också viktigt att kunna tänka på att anpassa argumenten efter vilka du pratar med och i så fall bestämma dig för vilka argument som passar i olika situationer. Det kommer att underlätta i många olika situationer, som i politiska sammanhang, på jobbet om det är så att du ska slutföra en affär, eller om du vill bli bättre på att argumentera med din familj eller dina vänner eller bekanta. Säkerligen kommer du att nå överraskande framgångar på helt nya områden. Här kan du läsa mer.

Hemstädning har seglat upp som nummer ett

8 apr 2019

Under 2017 drog svenskarna av för över en miljard kronor, på Rut-avdraget, rapporterade Skatteverket och den tjänst som man drog av mest för var hemstädning. Det har varit riktigt lukrativt att satsa på hemstädning, runt om i olika städer i vårt avlånga land. Det är inte alls konstigt med tanke på att vi lever i ett så pass stressigt samhälle. Borta är den tiden då en av föräldrarna stannar hemma och tar hand om barn och hem.

Dubbelarbetande kräver att någon annan städar

Idag ska ju båda föräldrarna jobba utanför hemmet, medan mor- och farföräldrar är upptagna på annat håll. Det innebär att båda föräldrar dubbelarbetar. Först på sitt ordinarie jobb, och sedan hemma, med matlagning, läxläsning, barnpassning och nattande. Att sedan dessutom städa hemma varje vecka, kan ta kol på vilken människas krafter som helst. Då är det bättre att anltia hemstädning, så att föräldrar och barn kan få ägna sin fritid åt att återhämta sig.

Fler städfirmor ger fler arbeten

Det har dessutom lett till att många nya städföretag har blomstrat och det är positivt med fler städföretag som kan ge fler människor arbete. Så som outbildade ungdomar som kanske är studietrötta och behöver arbeta för sitt uppehälle, eller nyanlända till Sverige som behöver få komma in i det svenska samhället. Att städa, innebär att man inte måste kunna det svenska språket, men att komma i kontakt med andra svenskar är bra och bland det bästa sättet att så småningom lära sig språket.

Hitta hemstädning i Göteborg

Känner man inte till någon som arbetar med hemstädning, till exempel i Göteborg, kan man googla "hemstädning Göteborg" för att få förslag på företag som erbjuder hemstädning just i Göteborg. Bor man inte där kan man i stället skriva in den ort där man bor. Efter att ha fått några sådana förslag kan man ta kontakt med dem och fråga om offert och referenser. Sedan är det viktigt att även följa upp referenserna, så att man vet hur de arbetar på städföretaget. Annars kan man försöka läsa på så mycket det bara går om städfirman som man funderar på att anlita.

Miljömedvetenhet är viktigt

Det är även viktigt att städfirman arbetar med miljön och har enbart miljömedvetna rengöringsmedel, till exempel. Om de till exempel väljer att köra runt på miljvövänliga bilar eller cyklar till och från sina städuppdrag, visar det på att de är miljövänliga och bryr sig om miljön. Då kanske det är viktigt att det är du som kund som står för rengöringsmedel och dammsugare, så att de inte ska behöva släpa runt på stora städredskap.

Att hitta jobb i Upplands Väsby – offentlig sektor

28 mar 2019

Ska du flytta till Upplands Väsby? Eller bor du i närheten och vill börja söka jobb där? Upplands Väsby är en relativt stor kommun, åtminstone befolkningsmässigt, och närheten till Stockholm och Arlanda gör att det är ett händelserikt område. Arbetsmarknaden här är varierad. Många väljer att pendla till Arlanda eller Stockholm, men det finns också många jobb lokalt. Så vad erbjuds egentligen?

I den här texten tittade på ett antal jobbannonser som ligger ute för tillfället. Det ger givetvis ingen definitiv bild av arbetsmarknaden i kommunen, men det kan åtminstone visa på variationen som finns inom kommunens arbeten.

Jobba inom hemtjänsten

Det finns många jobb inom hemtjänsten i Upplands Väsby. Kan man tänka sig att pendla omkring en halvtimme per tur, har man många olika arbetsgivare att välja mellan. En annons som ligger ute nu, är från en arbetsgivare strax utanför kommunen. Att jobba inom hemtjänsten innebär att man hjälper brukare i deras vardag. Det kan handla om allt ifrån att assistera med hygienrutiner, till att skapa en meningsfull och stimulerande tillvaro för dem.

Annonsen i fråga handlar om en deltidsanställning, men det går säkerligen att hitta heltidsanställningar också. Arbetsgivaren vill att man är utbildad undersköterska, att man har erfarenhet inom äldreomsorg, har goda kunskaper inom SOL, körkort och behärskar svenska i tal och skrift. Erfarenhet av hemtjänst ses som meriterande.

Andra jobb inom kommunen

På Upplands Väsby kommuns hemsida finns en ganska lång lista med tjänster inom kommunen. Till exempel hittar du här följande:

  • Musiklärare. En skola med klasserna 6 - 9 och 451 elever söker en lärare i musik. I annonsen skriver de att de utvecklar sina pedagogiska metoder och att de delar med sig av kunskapen. Det här menar de leder till motiverade elever, engagerade föräldrar och skickliga lärare. Lärarlegitimation krävs för att få en tillsvidaretjänst. 

  • En ungdomsmottagning i kommunen söker efter en barnmorska som vill ha en heltidsanställning hos dem. Den sökande kommer att bli del av en grupp på fyra barnmorskor, Krav är att den sökande är legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt. 

  • Som boendekonsulent jobbar man bland annat med att bygga upp kontaktnät med hyresvärdar. Man arbetar också med människors som fått en försökslägenhet, och det kan även förekomma att man är delaktig i utredningen som avgör vem som ska få detta. Kommunen söker någon med socionomexamen alternativt annan relevant examen inom beteendevetenskap eller samhällsvetenskap. Erfarenhet av myndighetsutövning inom missbruk, socialpsykiatri eller ekonomiskt bistånd efterfrågas också.

 

 

Dags för en samhällsförändring

22 mar 2019

Du har väl knappast undgått det största hotet mot vår planet just nu? Många tror inte på det som forskarna har förutspått i mer än 40 år. De är som strutsar som stoppar in huvudet i sanden när det kommer en fara. Det är inte så bra. Sådant spär bara på växthusgaserna och de dåliga effekterna av det. Jordens medeltemperatur ökar det säger fakta oberoende vad man än tror att det beror på. Miljöaktivister påstår att det beror på människors påverkan på jorden och att vi själva har skapat de förhållanden som har gett den ökade värmen. De som värnar om jorden och den miljö som vi ger våra barn och barnbarn, säger att människorna måste ändra till beteende. Så om man är miljövän, hur kan man ändra sitt beteende? Här går vi igenom några enkla knep som man själv kan rå över.

1. Återanvända och återvinna mer

Vi behöver återanvända och återvinna mer av allt det som vi använder oss av. Jordens resurser är inte oändliga. De hotar att ta slut. Därför bör vi återvinna det som går att återvinna och återanvända sådant som går att återanvända. Redan nu har vi flera återvinningsstationer i storstäderna, och vi kommer att behöva göra det i ännu större utsträckning än förut. Man kan tänka till tre gånger innan man slänger något som inte tillhör hushållssopor.

2. Sluta slänga mat

Allt större del av jordens yta går åt till att odla livsmedel. Det gör att jordens resurser alltmer går åt till livsmedelsproduktion. Dock är det så att jordens resurser inte är oändliga, och vi vet inte hur många år till som det går att odla alltmer livsmedel. Därför bör vi sluta slänga mat. Det sägs att alla vi svenskar slänger en fjärdedel av allt som vi köper från livsmedelsaffärerna. Det är så onödigt. Varför inte försöka sluta slänga mat och bättre ta hand om den mat som vi har i stället?

3. Åka mer kollektivt

Ett annat sätt att spara på jordens resurser är att åka alltmer kollektivt och ta tåget och bussen i stället för att alla ska köra sina egna bilar. Är man till exempel ett sällskap på 30-40 personer är det så mycket bättre att tillsammans hyra en buss i stället för att alla ska åka i egna bilar. I Västerås finns det flera bussbolag som mer än gärna hyr ut sin buss till ett sällskap som vill åka till en gemensam plats. Här kan du läsa mer om hur du kan hyra buss i Västerås.

Bli varumärkesstrateg inom sociala medier – Via Berghs

9 mar 2019

Har du stort intresse för socialogo, varumärkela medier och hur dessa kan användas för att stärka ett företags varumärke? Kan du bygga långsiktiga strategier med tydliga delmoment – eller är intresserad av att lära dig? Då kan en utbildning på Berghs passa. En mycket högt ansedd skola i centrala Stockholm som har marknadsföring i fokus.

Att ha ett starkt varumärke medför enorma konkurrensfördelar. Alla större företag har därmed en varumärkesstrategi som visar hur man långsiktigt ska jobba för att stärka varumärket och få konsumenterna att associera vissa känslor med varumärket.

En del av denna varumärkesstrategi bör vara att synas på internet och på sociala medier. Det handlar då både om Facebook och Instagram samt via influensers på Youtube och egna bloggar. Vill du vara ansvarig för detta på ett företag? Vill du utarbeta och driva projekt framåt inom en varumärkesstrategi inom sociala medier? I dessa fall kan utbildningen på Berghs vara perfekt.

Vänder sig till

Detta är inte en nybörjarkurs utan vänder sig till dig som idag jobbar strategiskt inom kommunikation mot en specifik målgrupp. Kanske jobbar du redan idag med varumärkesstrategi men vill fördjupa dina kunskaper just inom sociala medier. Du bör även ha baskunskaper inom sociala medier eftersom någon utbildning på dessa inte ingår i kursen.

Kostnad:

Kursen genomförs i Berghs lokaler i Stockholm och är en fristående kurs. Kostnaden är 30 000 kr inklusive moms för totalt 18 timmar.

Om Berghs:

Berghs School of Communication ligger på Sveavägen i Stockholm och är en av Sveriges mest prestigefulla skolor inom kommunikation och innovation. Här finns bland annat kurser inom marknadsföring, kommunikation, textbearbetning och digital produktion.

På hemsidan står det att de ibland beskrivs som världsledande inom området vilket även speglar hur långt fram de ligger inom dessa områden och hur högt deras kurser värderas. Man har exempelvis fått utmärkelsen ”School of the Year” sju gånger. En annan punkt som pekar på framgångarna är att 97% av de studerat här har fått jobb inom det man utbildat sig inom.

En klassisk skola

Skolan slog upp portarna 1941 men hette då Reklamtekniska skolan. Då låg skolan på Regeringsgatan i Stockholm men flyttades på grund av ”citysaneringen” till Kronobergsgatan. Året är 1963 och de byter nu namn till Berghs Reklam/Marknadsskola. Bara ett par år senare byter skolan ägare och flytten går till Klarakvarteren och Drottninggatan 12. Det var inte förrän 1998 som flytten gick till dagens lokaler på Sveavägen.

Fakta: Den fakta som presenteras är tagen från Studentum som är en samlingsportal för olika utbildningar. Med reservation för felaktigheter. För mer information – besök Berghs hemsida eller besök skolan om du befinner dig i Stockholm.

← Äldre inlägg

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.