Den tredje sektorn

Sida 2

RSS

Bilverkstad i Göteborg får rätt på din skitbil

28 Jul 2022

Har du valt rätt bilverkstad i Göteborg? Då ska du inte behöva åka dit så ofta. Men även om du är nöjd med din mekaniker kan bilen behöva regelbunden service.

Skitbil! Är detta ett kraftuttryck du känner igen som ofta kommande ur din egen mun? I så fall kanske du helt enkelt inte har hittat rätt bilverkstad. Om du lämnar in bilen till en erfaren och kompetent bilmekaniker ska du nämligen inte behöva återkomma månad efter månad.

Det är visserligen inte så lätt att vara bilmekaniker just nu. Bilbranschen befinner sig i en brytningstid. På en och samma dag kan det komma in en toppmodern elbil full av elektronik, och en gammal skorv till V70 som kräver ett rätt handfast mottagande. Allt detta och mer ska en bilmekaniker ha koll på. Men en bilverkstad har som tur är oftast fler än en mekaniker anställd.

Bilverkstad servar och reparerar bilar i Göteborg

Precis som på många andra arbetsplatser har de som arbetar på en bilverkstad sina olika specialiteter. Någon är expert på Tesla-bilar, andra kan Volvo som insidan av sin egen ficka. När du lämnar in din bil till en bilverkstad i Göteborg, kan du alltså vara säker på att det finns någon på verkstadsgolvet som verkligen kan din bil.

Det kan också vara värt att återkomma till samma verkstad, om du är nöjd med servicen. Även om du inte ska behöva reparera bilen så ofta när en kompetent mekaniker lagt sin hand vid den, kan det vara en god idé att ge den en regelbunden översyn. För bästa resultat bör du besöka denna bilverkstad: mekonomentorpa.se

En trafikskola i Stockholm som anpassar sig till dig

24 Jul 2022

Hur lång tid det tar att ta körkort varierar mellan personer. Därför får alla som anmäler sig till en trafikskola i centrala Stockholm ett individuellt schema.

Det är individen som räknas hos en trafikskola i Stockholm, och därför anpassar man undervisningen efter behov. Det är en helt annan sak att vara femtiofem och helt plötsligt bestämma sig för att ta körkort, än att vara sjutton år och bara vänta på att få börja köra.

Alla kan lära sig köra bil men det tar olika lång tid. För en del är det den höga farten på motorvägen som är skrämmande, medan andra avskyr att behöva läsa in all teori. På en trafikskola i Stockholm träffar man alla sorters elever, och har därför erfarenheten att göra vägen till körkort så lätt som möjligt.

En trafikskola i centrala Stockholm är lätt att nå

Fördelen med att du anmäler dig till en central trafikskola i Stockholm är dels att den blir lätt att nå med kollektivtrafiken, men också att när du börjar din körlektion så befinner du dig mitt i trafiken. Du kan alltid lita på att din handledare ger dig utmaningar du kan klara, och ni kommer snabbt att kunna ta er till landsväg, motorväg och lugna gator.

På trafikskolan kommer du också att få hjälp med den teoretiska delen, för att göra vägen till körkort så kort som möjligt. De obligatoriska riskutbildningarna bokar du genom skolan, och du får hjälp att ordna med tidsbeställning hos Trafikverket och papper som behövs för körkortet.

Bör den svenska elmarknaden förändras?

18 Feb 2022

Det finns många som har åsikter om hur den svenska elmarknaden skall skötas. Allt ifrån hur vi producerar eller köper el till hur den fördelas och subventioneras diskuteras ständigt. Vad finns det då för olika åsikter. Låt oss bena upp dem.

Så produceras el i Sverige

De senaste åren har det varit en tydlig ökning av el från vind- och vattenkraft. 2020 producerade vattenkraft 45% av elen, vindkraft 17%, kärnkraft 30% och så kallad konventionell vattenkraft stod för 8% av elproduktionen. Solceller, som det pratas mycket om, utgör en mycket liten del av produktionen. Så liten att den oftast inte ens nämns, ynka 0,1%. Dock vet vi att en vanlig villa som har solceller på taket inte behöver köpa el under sommarmånaderna, så solceller är något som många tror kommer växa som elkälla. Vill du installera solceller kan du ta kontakt med en elektriker i Stockholm som hjälper dig välja en bra solcellsproducent.

Distribution av el

Elnätet är en viktig del av vår infrastruktur. Ibland blir det störningar i elnätet av till exempel oväder, det kan resultera i strömavbrott. Det förekommer också hinder i överföringskapaciteten vilket kan innebära problem för företagsetablering och allmän tillväxt i en region. Elnätsföretag försöker hela tiden vädersäkra och modernisera elnätet så att de kan hålla en jämn elförsörjning.

Elnätet sitter ihop i ett stort system med elproduktionsanläggningar och elkonsumenter. Svenska kraftnät, som är ett statligt affärsverk, ser till att systemet fungerar. Då utrustning som drivs med el i Sverige är byggd för 50Hz är det alltid högsta prioritet att elen håller den frekvensen. De olika delarna i systemet påverkar varandra, om en elproducent försvinner måste en annan snabbt kunna ta dess plats och täcka upp elproduktionen.

El-subventioner

Regeringen gick ut den 12 januari med ett förslag på ersättning till de hushåll som har höga elräkningar med anledning av elmarknaden i Sverige. Ersättningen skulle vara för månaderna december 2021 till sista februari 2022. Stödet kommer nå omkring 2 miljoner hushåll, det är mer än vart tredje hushåll. Kompensationen är framtagen för att kunna betalas snabbt och smidigt.

Det är elnätsbolagen som kommer fördela stöden. Det är olika när hushållen kommer få sina stöd, detta beror delvis på hur kunden lagt upp betalningen för sin el.

Dagens elmarknad och elproduktion

Många tycker att vinterns elkaos just visat på hur elmarknaden inte fungerar bra. I Sverige är många beroende av att värma upp sina hus med el under vintern, de måste värma upp husen då husen inte går att bo i annars. Sverige har försökt stänga och avveckla kärnkraft vilket flera personer är dumt eftersom inte vatten- och vindkraft kan täcka upp för kärnkraftens elproduktion. Det betyder att vi måste importera el från till exempel Ryssland där elproduktion är betydligt mer miljöfarlig.

Har svenska tak blivit sämre?

13 Feb 2022

Taket är en av de byggnadsdelar på att hus som utsätts för mest slitage. Det handlar om regn, det handlar om snö, det handlar om fukt, kraftig vind och om sol. Taket skyddar huset - men det gör det inte för alltid. Det senare är viktigt att ha med i beräkningen som villaägare. När kontrollerade du skicket på ditt tak senast? Att årligen anlita en takläggare i Stockholm för en rutinkontroll är något som kommer att ge dig säkerhet, trygghet och som kommer att spara dig mycket pengar i framtiden.

Många ställer sig frågan om svenska tak blivit sämre. Vi skulle säga att det handlar om det vi ovan gick igenom. Det handlar snarare om att villaägare idag har en annan attityd till underhåll än kvaliteten på taken. Att ett tak slits är naturlig, och att det någon gång gör sönder är något man får räkna med. Genom att hålla bättre koll på det egna taket kan man slippa fuktskador, kostsamma vattenskador, mögel och det energitapp som ett otätt tak för med sig. En takläggare i Stockholm kan, sett till att detta, vara en av de bättre investeringar man gör.

Det finns även saker man kan göra på egen hand. Att rengöra taket är väsentligt. Löv som fastnar, pinnar och barr som ligger kvar i hängrännor och - framförallt - mossa som fastnat kan skapa problem med fukt. Samma sak gäller exempelvis tegeltak som spruckit. Där måste man direkt byta ut de skadade pannorna. Har du ett tak av plåt så måste du vara uppmärksam på rost och vara särskilt noga vid exempelvis skorsten och ventilationsrör. Du måste, kort och gott, agera preventivt.

Nyckelfärdiga hus kan ha problem med taken

Det finns däremot visst fog för påståendet gällande bristande kvalitet på taket om man ser till ett typ av hus. Detta i form av de nyckelfärdiga husen som finns att beställa. Inte sällan så rapporteras problem in efter en tids leverne i ett sådant där plötsligt vatten kommer in genom taket och skadar ytskikten inne i huset. Här handlar det dock sällan om att taket per se är problemet. Det handlar snarare om att det lagts ut på ett felaktigt sätt.

Ett nyckelfärdigt hus sätts på plats på extremt kort tid och ofta av personer som saknar kunskap om takläggning. Det är inte en takläggare som lägger taket - det är en vanlig byggarbetare som saknar den finess och kunskap som krävs. Detta gör att man stressar sig igenom viktiga moment och att man därmed också exponeras husägaren för framtida risker. Inte sällan så ser man detta vid nyckelfärdiga hus som har exempelvis takfönster, takkupor och burspråk. Det är problematiskt, och det är något man bör vara medveten om.

Lösningen kan vara att exempelvis kalla in en extern expert - en takläggare - i samband med besiktningen för att säkerställa att allting utförts i linje med branschregler och enligt gängse metoder för takläggning. Det kan både bli kostsamt och jobbigt att leva i hus som plötsligt tar in vatten. Genom att säkerställa kvalitet genom att anlita en takläggare i Stockholm så slipper man förhoppningsvis den problematiken.

Dags att investera i solceller?

6 Feb 2022

Vi står inför en stor förändring. Klimatfrågan ligger som en våt, kall filt över oss och fler och fler har börjat inse att vi lever över våra resurser. Fler och fler har också börjat inse att allt startar med sig själv.

Vi kan inte vänta på att regeringar och större företag ska börja en omställning utan att någon trycker på. Detta gör också att många villaägare, BRF:er, fastighetsägare och företag börjar ta steg mot en förändring. En av de mest populära lösningarna handlar om solceller.

Solceller dras emellertid med några seglivade myter och dessa står i vägen för att folk ska våga ta steget fullt ut. En myt handlar om att solceller är dyra och att det handlar om en investering som sällan blir lönsam. Här kan man direkt säga att det handlar om ett felaktigt antagande. Under de senaste 10 åren har priset för solceller sjunkit med nästan 80 % och samtidigt så har också den tekniska utvecklingen gjort att effekten är betydligt bättre.

Grön Teknik - ett bidrag för solceller

Ser man till kostnaden för privatpersonen så finns det dessutom ett bidrag att använda sig av. Grön Teknik innebär att du som privatperson kan dra av halva kostnaden för installation och material i samband med att du investerar i solceller. Detta fungerar på samma sätt som Rot- och Rut-avdraget. Företaget du anlitar drar av beloppet redan på fakturan du erhåller.

En annan myt gällande solceller handlar om vårt klimat. Kan verkligen solceller fungera i ett land där halva året knappt bjuder på sol överhuvudtaget? Vi har sämre förutsättningar är många andra länder, men vi har betydligt bättre än vad många tror. Detta tack vare vår sommar som bjuder på solsken under en väldigt lång tid på dygnet. Det behöver heller inte handla om strålande sol, det räcker med att det finns ljus för att energi från solen ska kunna lagras och omvandlas till el.

Tjäna pengar på solceller

Att man gör miljön en tjänst genom att välja solceller är ett starkt skäl till varför man ska överväga denna lösning. Ett annat argument att luta sig mot handlar om ekonomin. Dels så kan solceller göra att man blir självförsörjande på el och där man gör sig oberoende av omvärldens priser. De allra flesta som väljer solceller - och som anlitar rätt företag för planering och installation - får dessutom ett överskott. Man producerar mer el än vad man förbrukar. Det överskottet kan i sin tur säljas vidare och man kan således också tjäna pengar på att välja solceller.

Rätt företag är ett måste. Alla har olika förutsättningar och hur exempelvis ditt hus - eller er fastighet - ser ut är en avgörande faktor. Taket måste dels vara hållbart och helst också ha rätt lutning samt ligga i söderläge för att maximal effekt ska kunna ges. Hur mycket el man förbrukar är också en faktor som man måste räkna på innan man tar investeringen. Med rätt företag så kommer alla frågetecken att rätas ut och en skräddarsydd lösning att skapas för dig, för ditt företag, för er BRF eller för ditt lantbruk. Solceller är framtiden!

Google Ads ger dig stora fördelar

30 Nov 2021

Många företag ställer sig frågan om hur man ska agera för att nå nya kunder. Var ska man lägga pengarna och vilka sätt att marknadsföra sig fungerar egentligen? Klart står att de gamla kanalerna - Tv-reklam, annonsering i tidningar och exempelvis reklam i radio - håller på att spela ut sin relevans. Företag söker sig fortfarande dit, men fler och fler börjar inse att det handlar om att slänga pengarna i sjön. Det finns andra sätt att nå kunder och med en grundtanke om att synas där kunder finns så kan man som företag också skapa helt nya vägar för att växa.

Var finns då kunderna? Det är bara att gå till dig själv. Hur söker du en tjänst, en produkt och hur tar du reda på väder och olika fakta? Mest troligt så använder du Google och söker informationen. Att som företag lägga sig högst upp på Google under specifika sökord är något som ger en möjlighet att skaffa nya - och väldigt många - kunder. Närvaron på Google och då gärna så högt upp som möjligt är det som gör skillnad. Här ska man dock veta att en hög placering inte kommer av sig själv: det är frukten av ett hårt arbete som sker av en extern partner i form av en SEO-byrå.

Det går emellertid att hamna högt upp även på andra sätt. Google Ads är en lösning som har många fördelar. Innan vi går igenom några av dessa så ska vi dock säga att det ena inte utesluter det andra. Rådet är att man kombinerar ett arbete med SEO med Google Ads. Genom detta så kan man dels hamna överst på Googles organiska lista och dels också ligga i topp med sina Google Ads. Det, om något, kommer att fånga upp kunder.

Fem fördelar med Google Ads

Här nedan följer fem tydliga fördelar med att använda Google Ads som en del av sin digitala strategi och marknadsföringsplan:

  1. Överst på Google direkt. Som sagt, att hamna överst på Google kräver ett hårt jobb och man får vara beredd på att det tar tid. Det kan vara frustrerande, men det är så det ligger till. Att använda Google Ads innebär att man hamnar överst direkt och att man syns under de annonser som föregår den organiska listan. Det ger en kickstart!
  2. Mätbara resultat. Att exempelvis annonsera i en tidning ger dig långt ifrån klara svar på effekten. Hur många nya kunder ger egentligen en annons? Med Google Ads ser du detta direkt. Varje klick är mätbart och du ser, genom detta, vilken effekt annonseringen har.
  3. Du betalar per klick. En annan fördel med Google Ads är att du betalar för klicken - ingenting annat. Om ingen klickar så betalar du inte. Det är en stor fördel.
  4. Hitta rätt målgrupp. En Google Ads-kampanj kan skräddarsys och skapas för att hitta absolut rätt målgrupp för den tjänst eller produkt du säljer. Genom att bestämma sökfraser kan du också på ett tydligt sätt säkerställa att annonsen riktas mot den målgrupp som är intressanta för dig. Att jämföra med en annons i en tidning: hur många i din målgrupp läser den?
  5. Avancerad statistik. Med Google Ads får du tydliga svar om hur många besökare du har, när de dyker upp, vilka sökord som genererar flest klick - och vilka som ger sämre effekt. Det ger dig värdefull information för framtiden och en möjlighet att, tillsammans med en SEO-byrå, arbeta fram en perfekt lösning för ditt företag.

Flyttbranschen i Stockholm - så ser den ut

13 Sep 2021

Flyttbranschen i Stockholm - så ser den ut. Stockholm är den stad i Sverige där överlägset flest dagliga flyttar sker. Det är också den stad i Sverige där man allra tydligast väljer att ta professionell hjälp i samband med sin flytt. Att anlita en flyttfirma i Stockholm är ett mer givet val än vad det är i övriga delar av Sverige. Mycket naturligtvis beroende på att Stockholm är en stor stad och att det dessutom handlar om en stad som är ganska svår att navigera sig fram genom.

Flyttbranschen i Stockholm är stor och välmående sett till att det finns ett sådant stort behov av professionell hjälp. Utöver privata flyttar så handlar det även om många företag som väljer att flytta - samtliga dessa flyttar sker ofta av flyttföretag.

En blomstrande marknad således, men en marknad som även - satt under lupp - visar sig ha stora frågetecken. Det finns många flyttfirmor att anlita i Stockholm, men väldigt få når den nivå och den kvalitet man som kund eftersträvar. Vi tittar närmare på några av de brister som finns.

Stora brister hos många flyttföretag i Stockholm

Anlitar man en flyttfirma i Stockholm så väljer man den enkla flytten. Man betalar för att få hela bohaget flyttat från punkt A till punkt B och man slipper planera, bära, packa och packa upp. Smidigt, men vad händer om någonting går sönder? En av bristerna som finns handlar om försäkring. Få företag inom flyttbranschen i Stockholm har en försäkring som täcker skador på egendom. Vilket, vid en olycka, kan medföra stora problem för kunden och där man kunnat se hur tvister mellan företag och privatpersoner blossat upp. Värre är att många flyttföretag säger sig ha försäkring - men som i själva verket inte har detta.

En annan brist som visat sig gäller trafiktillstånd. För att få köra dessa tyngre bilar och för att kunna driva en flyttfirma i Stockholm så krävs ett trafiktillstånd - något som många visat sig sakna.

Hur villkoren för de anställda ser ut är en annan brist. Många flyttföretag ger jobb till vem som helst - betalar svart - och har därigenom också en gigantisk personalomsättning. Det i sin tur leder till att en ansvarskedja kan vara svår att reda ut om någonting händer. Utöver detta så pressar detta ner priserna på en osund nivå och det konkurrerar ut de seriösa företagen som finns. Vilket också leder oss till lite av pudelns kärna och grundproblemet.

Betala mer för en seriös flyttfirma i Stockholm

Faktum är att kunden har bollen i denna fråga. Hur mycket är du beredd att betala för en flyttfirma i Stockholm? Att man vill få ett så bra pris som möjligt är naturligt - men frågan är till vilket pris? Vår poäng: de flyttföretag som erbjuder schyssta villkor, kollektivavtal, har försäkringar och trafiktillstånd kan inte erbjuda de absolut lägsta priserna på marknaden utan att gå back på köpet.

Väljer du en extremt billig flyttfirma i Stockholm så väljer du också bort en seriös aktör och bidrar till en sämre flyttbransch. Utöver detta så sätter du, naturligtvis, dina saker för risker också. Vad händer om någonting går sönder?

Våldtäkt - ett fruktansvärt brott

6 Sep 2021

Att utsättas för en våldtäkt innebär ett stort trauma. Till allra största del så handlar det om kvinnor som utsätts och av manliga gärningsmän. En våldtäkt räknas som ett grovt sexualbrott och där en gärningsman kan dömas till som lägst två år i fängelse eller som högst sex år. Det finns även grov våldtäkt och där är straffskalan som lägst fyra år i fängelse och som högst 10 år.

Det handlar om hårda straff - med rätta - men även om en påfallande låg uppklarningsprocent. Få anmälda våldtäkter leder till fällande domar. Ungefär fem av 100 anmälda våldtäkter leder till en fällande dom.

Detta är naturligtvis lågt, men det har också vissa förklaringar. Dels så blir en rättegång om en våldtäkt ofta en historia om där ord står mot ord. Dels så handlar det även om att det tar väldigt lång tid innan en våldtäkt anmäls - något som försvårar utredningen. Dels så finns det sällan vittnen, något som kan kopplas till det vi ovan nämnde gällande ord-mot-ord. Något som ytterligare kan förklara den låga uppklarningsprocenten handlar om brist på teknisk bevisning. En kvinna som blivit våldtagen kan, av väldigt olika skäl, ha svårt att ta sig till akuten för en undersökning och ju längre tid som fortlöper - desto färre bevis finns att säkra. Det senare gällande exempelvis DNA och gällande skador.

Det finns även andra förklaringar. BRÅ - Brottsförebyggande Rådet - pekar på att ungefär var tionde anmäld våldtäkt har brister av olika slag. Det kan handla om att en utredning tar för lång tid, det kan innebära att vissa utredningsmöjligheter negligerats och det kan handla om att de förhör som polisen hållit haft tydliga brister. Allt detta ger oss en klar förbättringspotential och förhoppningsvis ser man i framtiden betydligt fler fällande domar.

Vad hade du för kläder och hur mycket hade du druckit?

Att anmälningsgraden för en våldtäkt är låg har även det förklaringar. En sådan handlar om den typiska gärningsmannen. Var tredje våldtäkt i Sverige sker av en förövare som haft/har en relation med offret. Detta gör att en kvinna kan ha svårt att anmäla det som inträffat. Här finns ett gigantiskt mörkertal.

En annan sak som försvårar en anmälan av en våldtäkt handlar om hur man som offer kan bli bemött och behandlad. Många offer vittnar om att de blivit illa behandlade av både polis och i samband med rättegången. Man har fått svara på frågor om allt från vilken klädsel man haft på sig och vidare till hur mycket man druckit. Inte sällan så kan även frågor om det egna sexlivet komma att ställas. Detta är förkastligt och det är något som vilar på försvarsadvokatens axlar - samt givetvis polisens.

Som offer så är rådet att man anlitar ett målsägarbiträde som närvarar både i samband med förhör och i samband med rättegången. Det ger både ett professionellt stöd och ett mentalt sådant. Inte minst så kan ett skickligt målsägarbiträde peka på den bristande relevansen i en fråga kring vad en kvinna hade på sig för kläder. Kan en man inte hantera att se en lättklädd kvinna så är det knappast kvinnans fel. Det kan ingen normal människa anse.

Mer information: våldtäkt.com

Vårdnad - vad gäller egentligen?

22 Jul 2021

I samband med att ett barn föds så har modern automatiskt vårdnad om barnet. Pappan? Ja, denne har vårdnad om mamman och pappan är gifta. Om de däremot skulle leva som sambos så måste man först besöka Socialtjänsten - Familjerättsenheten - för att få faderskapet fastställt och därefter anmäla att man vill ha gemensam vårdnad. Det bör man således tänka på som nybliven förälder: strukturen på ert förhållande - om ni är gifta eller ej - påverkar er vårdnad om barnet.

En annan intressant detalj gällande vårdnad handlar om vad som händer i samband med en skilsmässa eller en separation. Vem har vårdnad om ett barn då? Svaret är att båda föräldrarna har det. Man har gemensam vårdnad om barnen även om man väljer att skiljas eller separera från varandra och skillnaden ligger i att barnet numera har två hem istället för ett. Om allt går som det ska, vill säga.

Som vårdnadshavare har man ett ansvar i att erbjuda kärlek, trygghet, tak över huvudet och allt annat som ligger i enlighet med barnkonventionen. Utöver det så har man också ansvaret i att göra viktiga val gällande skola, vård och annat för sitt barn. Detta gör man gemensamt med den andra vårdnadshavaren.

Det är emellertid inte ovanligt att se att problem kan uppstå i samband med en skilsmässa och där vårdnadsfrågan hamnar på tapeten. Var ska barnet bo? Hur länge ska barnet vistas i respektive hem? Hur mycket underhållsstöd ska den andra betala och så vidare. I många fall så kan en separation dessutom ha fört med sig starka känslor och dessa tenderar ofta att rinna ut över barnen. Föräldrarna har svårt att kommunicera, de kan inte samtala och de är bittra efter exempelvis svek. Det försvårar vårdnad av barnen och kan leda till tvister.

En vårdnadstvist kan inledas Vårdnadstvister ökar i Sverige och har så gjort under en längre period. En stor anledning till detta är att man kan ange samarbetsproblem som ett skäl till varför man vill ansöka om ensam vårdnad.

Begreppet har en stor träffradie och kan innebära allt från att en förälder inte svarar på sms till att denne försöker obstruera i alla lägen - lämnar inte, skyller på sjukdomar, baktalar den andra föräldern och så vidare. En vårdnadstvist är, oavsett skäl, någonting som dels tar lång tid att lösa och dels också tenderar att drabba barnen väldigt hårt. I vissa fall är det den enda lösningen, i andra kan andra möjligheter vara bättre.

Samarbetssamtal är en sådan möjlighet. Varje kommun i Sverige är skyldiga att erbjuda sådana för föräldrar som befinner sig i en vårdnadstvist: syftet är att hjälpa dessa att kommunicera fram konstruktiva lösningar gällande den gemensamma vårdnaden och att man ska kunna hitta ett framtida samspel.

Man ska veta att rätten utgår från vad som är bäst för barnen och att utgångspunkten är att gemensam vårdnad är just det. Det är således inte lätt att vinna en vårdnadstvist och att ge sig in i en sådan - av fel skäl - kan bli kostsamt. Samarbetssamtal är alltid värt att testa.

Brottmål är ett område med flera ansikten

21 Sep 2020

För många av oss rullar livet på utan att vi behöver lära oss vad brottmål innebär. Andra måste hantera situationen, som brottsoffer eller misstänkt. I båda fallen behövs juridisk hjälp.

Varje land har lagar och det land vi lever i är inget undantag. Vad som är tillåtet och inte finns reglerat i lagen. Det gäller många olika aspekter av vårt dagliga liv. För det mesta behöver vi inte ens fundera, eftersom vi har en gemensam värdegrund. Vissa saker är per definition inte tillåtna och moraliskt fel, såsom våld mot en annan person.

När ett brott inträffar är det dags för samhället att agera. Civilpersoner behöver kanske ingripa om brottet är av sådan art att det är uppenbart. Det är polisens sak att rent handgripligen reda ut situationen. Antingen om de hinner dit i tid för att förhindra att brottet begås eller om de kan ingripa för att minska skadeverkningarna.

Rättsväsendets roll vid brottmål

Den person som blir gripen och misstänks för att ha utfört en brottslig handling ska ha en offentlig försvarare. Denna person kallas oftast försvarsadvokat eller brottmålsadvokat. Om någon skadats eller på annat sätt förfördelats av den brottsliga handlingen är denne målsägare, kan ha rätt till skadestånd och ska ha ett målsägarbiträde. Biträdet ska vara erfaret och kunnigt och företräda brottsoffret.

Vid brottmål betalar staten nästan alltid kostnaden för juridisk hjälp för de inblandade. Det betyder att ingen behöver avstå från att anlita ett juridiskt ombud pga bristande ekonomi.

Brottmål, straff och skadestånd

Under en rättegång rörande ett brottmål försöker man fastställa om den åtalade är skyldig till brottet. Detta sker genom att man går igenom insamlade bevis och hör eventuella vittnen. Som brottsoffer har man ofta möjlighet att få medverka på länk och därmed slippa närvara fysiskt i rätten. Det kan naturligtvis vara oerhört psykiskt påfrestande att behöva möta en gärningsman öga mot öga, så att säga.

När rätten avgjort målet och dom fallit finns det flera möjligheter, självklart. Den åtalade kan dömas skyldig eller icke skyldig. Som målsägande kan du ha rätt till skadestånd. I alla tänkbara scenarion är det av yttersta vikt att ha en erfaren och kunnig advokat vid sin sida. Den person du valt är den som helhjärtat kommer att arbeta för dig. För dig är tillfället unikt, för din advokat är det vardag. Hen kan tolka lagen och känner till praxis och agerar därefter. Nöj dig aldrig med mindre än den bästa advokaten.

Tryckerier en bransch som består

17 Aug 2020

Visst har de som alla branscher börjat datoriseras och mycket sker idag via internet. Men ännu finns massor av den gamla tryckarkonsten kvar med allt från vackra till informativa tryck.

Mycket av det som rullar genom pressarna ser vi varje dag utan att ens reflektera över att någon författat och sedan låtit någon annan trycka för att andra sedan ska få ta del av konsten. Att vara skribent är nämligen att vara en konstnär på sitt sätt. Man ser konstformen på affärer och kiosker, samt löpsedlar som skriker ut sitt budskap. Tidningsställen är fulla av texter som väntar på att bli lästa. Många finns i butiksställen en eller några veckor innan de byts ut mot nya ord. Andra bara lever en trollsländas liv på en enda dag.

Allt som är tryckt

Alla trycksaker har gått igenom en tryckpress. Så många ord, så många tankar som skrivs ner varje dag. Om man ska resa på semester och går till en turistinformation får man massor av tryckt information. Tabeller för transport, hotell- och upplevelseguider, vandringskartor och aktivitetsblad. Visst, många av dessa saker finns även i mobilen numera. Men en vandringskarta eller en tidtabell får aldrig slut på batteri. Man kan tryggt lita på att de finns där, iallafall om man inte utsätter dem för för mycket vatten. Boken som ligger i väskan inför tågresan och menyn på restaurangen, samt alla lapparna på kläderna i butiken. Ja det tryckta ordet finns över allt.

Ge ditt ord till någon du tycker om

Ibland kan det vara kul att använda datorer och teknik. Varför inte skapa en egen bok med bilder och text att ge bort i present? Kanske blir det favoritsagor för barnbarnen när de lyssnar på ett självupplevt äventyr. Skapa vackra vykort som man skickar till någon långt långt borta. Ge en kalender till en person du tycker mycket om. Skapa, för varje månad bilder från livets stora och små ögonblick. Låt dem bli förevigade och föra minnen vidare till kommande generationer.

Tänk bara på alla de där orden som skrevs av Homeros och Shakespeare eller noterna som kan förvandlas till operan Trollflöjten eller Sjösalavals. Du kanske har en idé om något helt annat. Gör ett eget personligt visitkort. Nej, man behöver inte ha ett företag för att ha ett sådant. När man sedan träffar en ny person så lämnar man ut sitt kort som ett bevis på att man gärna hör från den personen igen.

Det vanligaste brottet i Sverige

3 Aug 2020

Narkotikabrott är det vanligaste brottet och det är olagligt att både inneha, nyttja, köpa och sälja narkotikaklassade preparat. Likaså är det förbjudet att tillverka narkotika.

Det är även ett brott att ge bort eller att hjälpa andra att köpa eller sälja narkotika. Det finns narkotikaklassade läkemedel som får användas av de personer som fått preparaten utskrivna av en läkare. Att använda sådana preparat som är utskrivna till andra räknas också som ett brott, likaså att sälja dessa mediciner vidare till andra.

Narkotikabrott kan ge böter eller fängelse. Beroende på hur gammal man är och vad man gjort kan man istället få hjälp från socialtjänsten. Verkar man påverkad av droger har polisen rätt att utföra ett drogtest. Detta genom att man får lämna ett urin- eller blodprov. Är man under 18 år meddelar polisen föräldrarna och socialtjänsten. Döms man för narkotikabrott kan det leda till att man inte får övningsköra eller att man blir av med körkortet. Detta kan i sin tur betyda att man förlorar jobbet i de fall man måste kunna köra bil för att utföra sina arbetsuppgifter.

Vissa narkotikabrott ger strängare straff och fängelse

Att tillverka, smuggla och sälja droger ger vanligtvis strängare straff och fängelse. Är man misstänkt för en såpass allvarlig sak som narkotikabrott ska man ta hjälp av en advokat som har stor erfarenhet av narkotikamål. Då kan advokaten stötta och hjälpa till genom den viktiga förundersökningen och vid en eventuell rättegång. Man har rätt att själv välja vilken advokat man vill ha vid brottmål och behöver inte ta den offentliga försvarare som domstolen utser. Det är staten som står för advokatkostnader vid brottmål men vid en eventuell fällande dom kan man bli återbetalningsskyldig för hela eller delar av kostnaden. Därför är det extra viktigt att välja en skicklig försvarare.

Viktigt att välja en erfaren advokat

Är man misstänkt för ett narkotikabrott är det viktigt att man anlitar en brottmålsadvokat som har stor erfarenhet av narkotikamål. Då ökar chanserna att nå ett gott resultat. Väljer man att anlita den advokat som tingsrätten utser är det inte säkert att den personen har någon erfarenhet av brottmål och narkotikabrott alls. En sådan advokat har ofta heller inte den tid som behövs för att bedriva egna utredningar i målet och leta bevis. Värt att veta är att man även i ett senare skede kan byta advokat om man är missnöjd eller inte känner förtroende.

Är en whistleblower en hjälte?

10 Feb 2020

Inom alla företag och organisationer finns det fel och brister. För de allra flesta av dessa så är dessa brister hanterbara och kan lösas genom samtal, möten, diskussioner och förändringar. I vissa fall dock så handlar det om väl implementerade mönster som blivit en del av kulturen. Även om det handlar om olagliga saker, ekonomiska oegentligheter eller där personalen behandlas illa av sina överordnade så finns det en tystnadskultur som ger tillåtelse för detta att fortsätta. Där kan en whistleblower vara räddaren.

En whistleblower är en person som slår larm och som sätter problemet i strålkastarljuset. Tyvärr så innebär detta ofta att personen i fråga blir lite av en persona non grata inom företaget och bland sina kollegor. Handlar det dessutom om en whistleblower på en högre nivå - tänk Edward Snowden, Bradley Manning eller den kända pseudonymen Deep Throat (som avslöjade Watergate-skandalen) - så finns det dessutom en uppenbar hotbild.

Det kan definitivt vara farligt att slå larm och sett till både Snowden och Manning så har båda dessa råkat illa ut. Snowden lever i exil i Ryssland medan Manning återigen riskerar fängelse för förräderi.

Ska man definiera en whistleblower så är det svårt att inte använda termer som att personen är rakryggad, handlar med patos eller till och med är en ren hjälte. Frågan är - med tanke på vad man riskerar med att blåsa i visselpipan - om det är värt det?

Är det inte enklare att vissla lite förstrött för sig själv, se mellan fingrarna och låta allting fortlöpa som det alltid har gjort? Ser man saken ur det perspektivet så kan man också ställa sig frågan om hur någonting, någonsin, ska förändras?

Idag finns externa system för en whistleblower

Det finns problem med att våga blåsa i visselpipan. Man riskerar sitt jobb, man riskerar sitt rykte och man sätter vänskaper på spel. Därför så har man idag också tagit fram system som ska underlätta för en person att slå larm och våga bli en whistleblower.

Företag implementerar externa system för whistleblowing som gör att de anställda kan slå larm om olika oegentligheter utan att behöva lämna uppgifter som kan spåras. Larmen når ett externt företag vars utbildade säkerhetspersonal gör en bedömning om relevans och som därefter startar en utredning om frågan.

Genom detta system garanteras man anonymitet och man kan agera utan att riskera utfrysning, uthängning eller att bli av med sitt arbete. Det är ett steg i rätt riktning. Som sagt: företag har problem, fel och brister som ibland kan vara en sådan stor del av företagets kultur att de passerar utan notis.Genom ett externt system för whistleblowers så kan man också förändra. Det behöver inte innebära en förändring till det sämre. Tvärtom.

Seriösa företag använder systemet

Som företag bör man implementera ett system som möjliggör whistleblowing. Varför? Av den enkla anledningen att det visar på en seriositet och på att man tar allvarligt på oegentligheter - oavsett vilken skrud dessa är klädda i.

Det inger ett förtroende hos de anställda som vet att de kan larma om missförhållanden under anonymitetens mantel, det ger en trovärdighet utåt - mot affärspartners, investerare och konkurrenter - och det ger, kanske framförallt, en chans att kunna agera på ett tidigt stadie och innan ett problem förvandlats till en del av företagets kultur.

En whistleblower är en potentiell hjälte - men vem skyddar denne? Ett externt system är lösningen.

Läs mer här.

Vad ska vi nu göra med alla bilar?

9 Jan 2020

Tänk dig in i en framtid som inte alls hade några bilar. Skulle alla som kräver ett stopp på avgaser, få igenom sin vilja, kan bilarna såsom vi nu känner till kanske försvinna helt och hållet. Om vi inom en snar framtid ska få ner avgaserna och de konsekvenser som de för med sig, så bör ganska drastiska saker ske nu, egentligen.

Det tar mycket lång tid att bygga ut kollektiv trafik så att alla skulle klara sig utan bil. Framför allt på landsbygden blir det nästan omöjligt att inte ha bil. Och de bussar som finns borde alla gå på biogas eller på el. Och de borde gå oftare än vad de gör nu, om de som bor på landsbygden ska kunna ta sig någonstans.

Vad ska vi nu göra med alla bilar?

Vad borde vi göra med alla bilar för att kunna ställa om för att rädda klimatet och nå de överenskommelser som vi har gått med, tänker här på Parisavtalet att inom 2030 ska jordens medeltemperatur inte bli mer än 2 grader varmare än vad den är nu. Hur ska detta ske, om vi fortsätter köra bilar med bensin som enskilt ger mest avgaser. Flyget släpper också ut avgaser men hur ska alla som reser över hela jorden, kunna åka? Ibland måste man ju kunna åka till andra länder.

Behov av innovationer med minskade avgaser

Ett är klart och det är att vi behöver innovationer, nu, som kan lösa krisen med dessa avgaser som kommer från bilarna. Vi kommer att behöva fordon som inte fungerar som dagens bilar, som fortfarande kan hjälpa oss att förslytta oss, men på ett klimatsmart sätt. Kanske fler och bättre elcyklar skulle kunna få oss att både få mer träning, och bättre luft att andas. Vi kanske behöver någon slags cykel som hela familjen kan åka med. Barn kan ju inte cykla längre sträckor. Inte heller husdjur, och många gånger ska man ju ta sig längre sträckor med både barn, husdjur och bagage, mat och shopping. Hur ska man kunna ta med sig allt det på en elcykel?

Elbilar är det bästa – hittills

Än så länge önskar vi att alla hade råd med elbil. Och även en elbil kan vara svår att ha, då det än så länge inte finns laddningsstationer på tillräckligt många platser. Åker man med en elbil ut på landsbygden kan det bli svårt att hitta en laddningsstation där man kan ladda sin elbil. Och så länge som det inte är tillräckligt utbyggt går det inte att använda sin elbil. Det borde byggas ut fler laddstationer och bilar som kan gå på mer än el, men som inte släpper ut de slags avgaser som bryter ner naturen, utan som kan avge sådana slags avgaser som vore bättre för naturen än bensin. Kanske man kunde öka lönsamheten att ha en laddstation. Precis som framväxten av bensinstationer som växte upp som svampar i skogen när bilismen var ung en gång i tiden. Skulle man kunna kombinera en laddstation med ett café, en bilverkstad, där man tar hand om bilarna på ett riktigt bra sätt, kanske man kunde få till stånd fler laddstationer så att fler elbilsägare kunde ta sig en tur ut på landet utan att riskera motorstopp på grund av elbrist.

Behöver du få tag i en arkitekt?

11 Dec 2019

Drömmer du om det där nya hemmet? Om du önskar dig ett nytt hus, är det bäst att anlita en arkitekt som kan rita det där huset som du drömmer om. Du kanske redan har hittat den perfekta platsen för det nya huset? Då är det bara att försöka få drömmen på papper och ta kontakt med en byggfirma som kan göra verklighet av drömmarna. Sedan får man bara hoppas att byggfirman är duktiga på att bygga.

Känner man inte till någon sådan duktig byggfirma, så kan man alltid fråga arkitekten om hon, eller han känner till någon bra byggfirma som hon eller han kan rekommendera. Känner man inte till någon duktig arkitekt, så kan man alltid fråga internet. Det gör dagens unga idag. De googlar till exempel "arkitekt Stockholm" eller den ort där man bor. Sedan är det bara att syna förslagen som Googles sökmotorer har letat upp till en.

En arkitekt förverkligar andras drömmar

En duktig arkitekt kan förverkliga och förstår den dröm som du har. För många arkitekter handlar rollen många gånger om att förverkliga andras drömmar. Vill du bygga ditt nya hus i en särskild stil? Eller önskar du att huset ska vara modernt och ha en innovativ arkitektur? Vill du har stora panorama fönster? Eller är det ett hus som ska hysa ditt egna företag? Då är det bara att börja förverkliga drömmen som du har.

Börja med det viktigaste

Det viktigaste som du kan göra för att komma närmare förverkligandet av din dröm om ett nytt hus, är att se till så att du har ett bygglov, att du köper tomten, att du har tillåtelse att ansluta till det kommunala vattnet, det kommunala elnätet, att sophämtningen kommer och hämtar soporna på sätt som sedan behövs. Sedan kommer det förmodligen bli ett samarbete mellan arkitekten och byggfirman för att huset ska bli som det är tänkt att bli. Läs mer här

Vi behöver fler nya hus

På kort tid har Sverige vuxit. För 40 år sedan trodde man att  befolkningen i Sverige skulle krympa, och att antalet pensionärer och gamla skulle bli fler än den unga generation med barn och ungdomar. Men ända sedan 1990-talet har trenden gått åt motsatt håll och antalet unga och barn har förändrat samhällsstrukturen. Vi behöver inte längre oroa oss över att antalet pensionärer och gamla blir fler än de unga, däremot behöver vi fler bostäder och hus. Det stora antalet invandrare och den urbanisering som fortfarande äger rum i vårt land, har gjort att vi har en stor bostadsbrist.

← Äldre inlägg

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.